Nederland

Prestaties 

Na ambitie komt resultaat  

 

KPMG biedt hoogwaardige dienstverlening in audit, tax en advisory. Om de kwaliteit van ons werk te bewaken, houden we de vinger aan de pols bij onze klanten, medewerkers en andere stakeholders. Zo blijven we scherp en kunnen we anticiperen op veranderingen die zich aandienen in de dynamiek van onze markt.

Onze prestaties in kerncijfers

Hoe presteerde KPMG de afgelopen jaren? Hoe ontwikkelde de omzet zich – voor KPMG Nederland als geheel en per bedrijfsonderdeel? En hoeveel medewerkers hadden we in dienst?

 

Lees het Nederlands jaarverslag

In het Nederlandse jaarverslag leest u naast een schets van de ontwikkelingen voor KPMG Nederland ook het transparantieverslag van KPMG Accountants N.V. en een verslag van ons CR-beleid.

 

 

Jaarverslag

Feature image
Een schets van de ontwikkelingen voor KPMG Nederland, het transparantieverslag en een verslag van ons CSR-beleid.