Nederland

IFRS Insurance Newsletter 

In de nieuwsbrieven wordt maandelijks een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het IASB/FASB project voor verzekeringscontracten waaronder een samenvatting van recente IASB en FASB vergaderingen, de huidige status van lopende discussiepunten en het verwachte tijdspad om tot een definitieve standaard te komen.