Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Dómar
Alþjóðlegur skattaréttur
Lagabreytingar
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG

Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er m.a. fjallað um dóm Hæstaréttar um frádrátt vaxtagjalda í kjölfar samruna og tvo héraðsdóma, annars vegar varðandi skerðingu lífeyrisgreiðslna vegna tekna erlendis og hins vegar kyrrsetningu eigna vegna skattrannsóknar. Þá verður fjallað um álit ESA á skuldbindingum Íslands hvað varðar starfsemi starfsmannaleiga hér á landi. Ennfremur verður farið yfir helstu lagabreytingar síðustu vikna sem eru þó nokkrar, áður en í lokin verður vikið að fresti til afgreiðslu beiðna um beitingu tvísköttunarsamninga.

Dómar
Frádráttur vaxtagjalda

Vextir af láni félags sem tekið var til kaupa á öðru félagi ekki frádráttarbærir eftir samruna félaganna.

 

Skerðing lífeyrisgreiðslna
Tekjur erlendis frá sem undanþegnar voru skattlagningu á Íslandi á grundvelli tvísköttunarsamnings taldar skattskyldar og komu því til skerðingar lífeyrisgreiðslna.

 

Kyrrsetning eigna
Kyrrsetning eigna, vegna skattskuldar maka, hafnað þar sem ekki þótti sýnt fram á að hætta hafi verið á að eignum yrði skotið undan, þær glatist eða myndu rýrna að mun.

 

Alþjóðlegur skattaréttur

Álit ESA
Að áliti ESA brýtur Ísland gegn samningnum um EES með því að gera það að skilyrði að starfsmannaleigur staðfastar í öðru EES ríki þurfi að stofnsetja sig hér á landi.
 

Beiting tvísköttunarsamnings
Ríkisskattstjóri hefur gefið út að það taki um 2 mánuði að fá samþykkta beiðni RSK 5.42 um beitingu tvísköttunarsamnings.

 

Lagabreytingar
Fjölmargar lagabreytingar hafa verið gerðar á síðustu vikum sem tengjast sköttum með einum eða öðrum hætti. Skattatíðindi fara í stuttu máli yfir helstu breytingar.

 

Lög nr. 45/2013

Lög nr. 43/2013

Lög nr. 42/2013

Lög nr. 39/2013
Lög nr. 25/2013
Lög nr. 24/2013
Lög nr. 21 og 22/2013
Reglugerð nr. 244/2013