Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Dómar
Úrskurðir yfirskattanefndar
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er m.a. fjallað dóma varðandi skattlagningu óheimilla lána starfsmanna, ákvörðun á skattalegu heimilisfesti, mismunun og refsiábyrgð vegna rangra skattskila. Einnig er fjallað um þrjá úrskurði yfirskattanefndar sem fjalla um réttindanautn við arðsúthlutun, skattlagningu áfallinna en ógreiddra vaxta og skatt á tekjur frá félagi staðsettu í lágskattaríki. Að lokum verður komið inn á alþjóðlegan skattarétt hvað varðar álit ESA um samruna yfir landamæri.

Dómar
Skattlagning óheimilla lána til starfsmanna
Ákvæði þess efnis að lán til hluthafa skuli skattleggjast líkt og laun samræmist stjórnarskrá.

 

Heimilisfesti
Skattaðili talinn hafa skattalega heimilisfesti á Íslandi, m.a. vegna þess að dvalið var lengur á Íslandi en erlendis og fjölskylda hans átti og hélt heimili á Íslandi.

 

Mismunun
Ekki talið að ívilnandi skattalagaákvæði væri í andstöðu við stjórnarskrá. Hæstiréttur tók fram að löggjafinn hafi víðtækt vald til að ákveða undanþágur frá skattskyldu.

 

Refsiábyrgð á röngum framtalsskilum
Skattaðili ber ábyrgð á að skattframtal hans sé rétt og leysir það hann ekki undan refsiábyrgð þótt fengnir séu sérfróðir aðilar til að fylla það út.

 

Úrskurðir yfirskattanefndar
Réttindanautn við arðsúthlutun
Almennt njóta nýir hluthafar réttinda frá og með skrásetningardegi hækkunar hlutafjár. Ekkert er því til fyrirstöðu að nýir hluthafar fái notið réttar til arðs vegna hagnaðar frá fyrri rekstrarárum.

 

Skattlagning vaxta
Vexti ber að skattleggja með því skatthlutfalli sem í gildi var þegar vextirnir féllu á (áunnust).

 

Tekjur frá lágskattaríki
Maður var talinn hafa sýnt nægilega fram á að tekjur frá félagi staðsettu í lágskattaríki hafi verið arðstekjur og bæri þar af leiðandi að skattleggja sem slíkar.

 

Alþjóðlegur skattaréttur
Samruni yfir landamæri
Íslenskar reglur sem heimila ekki skattfrjálsan samruna yfir landamæri eru að mati ESA brot á EES samningnum.