Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Úrskurðir yfirskattanefndar
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG

Skattatíðindi 54. tbl. október 2012 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er fjallað um fimm úrskurði yfirskattanefndar sem varða afléttingu tvísköttunar, auðlegðarskattstofn, laun vegna vinnu erlendis, stofnun samlagsfélags og arðsúthlutun. Auk þess verður vikið að alþjóðlegum skattarétti, m.a. ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins.

Úrskurðir yfirskattanefndar
Aflétting tvísköttunar
Yfirskattanefnd féllst ekki á að 5. mgr. 119. gr. tekjuskattslaga kveði á um fulla frádráttaraðferð við afléttingu tvísköttunar. Ennfremur hafnaði nefndin því að heimilt væri að miða frádrátt við samanlagðan skatt sem greiddur er erlendis.

 

Auðlegðarskattstofn
Ekki er heimilt að lækka eign í hlutabréfum til stofns til auðlegðarskatts til samræmis við hlutdeild í skattalegu eigin fé.

 

Vinna erlendis
Tekjur sem unnið var til í Noregi á vegum íslensks vinnuveitanda skattlagðar á Íslandi.

 

Stofnun samlagsfélags
Sjálfstæð skattskylda samlagsfélags felld niður þar sem talið var að stofnun félagsins hafi verið til málamynda gerð í skattalegu tilliti.


Arðsúthlutun
Heimild til arðsúthlutunar byggist á þeim reikningsskilum sem lögð eru til grundvallar í ársreikningi.

 

Alþjóðlegur skattaréttur
Flutningur innan EES
Löggjöf sem kveður á um slit félags við flutning raunverulegrar framkvæmdastjórnar felur í sér takmörkun á staðfesturétti. Sú takmörkun getur þó verið réttlætanleg.

 

Skattur á arð í Frakklandi
Tekinn hefur verið upp 3% skattur á arðgreiðslur í Frakklandi.

 

Endurgreiðsla afdráttarskatts í Austurríki
Hægt er að sækja um fulla endurgreiðslu á afdráttarskatti sem Austurríki hefur lagt á arð.