Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Túlkanir ríkisskattstjóra
Alþjóðlegur skattaréttur
Önnur tíðindi
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er m.a. fjallað um þrjú bréf ríkisskattstjóra þar sem hann lætur í ljós túlkun sína á álitaefnum er varða auðlegðarskatt, takmarkaða skattskyldu og staðgreiðslu stjórnarlauna. Þá er einnig komið inn á alþjóðlegan skattarétt þar sem fjallað er um dóm Evrópudómstólsins hvað varðar flutning félaga innan EES sem líklegt er að hafi áhrif hér á landi.
Skattatíðindi KPMG

Túlkanir ríkisskattstjóra

Mat á eignarhlut í sameignarfélagi til stofns til auðlegðarskatts
Til stofns til auðlegðarskatts ber að telja eignarhlut í sameignarfélagi og/eða samlagsfélagi á markaðsvirði eða hlutdeild í skattalegu eigin fé félagsins.

 

Laun erlendra manna vegna vinnu á Íslandi
Laun manna með skattalega heimilisfesti utan Íslands vegna starfs sem innt er af hendi meðan dvalið er á Íslandi eru skatt- og staðgreiðsluskyld hér á landi hvort sem starfið er innt af hendi fyrir innlendan eða erlendan launagreiðanda.

 

Endurgjald vegna stjórnarsetu sem greitt er vinnuveitanda
Ekki þarf að halda eftir staðgreiðslu skatts af stjórnarlaunum, sem greidd eru vinnuveitanda vegna stjórnarsetu starfsmanna hans, að því gefnu að ljóst sé að starfsmaðurinn er ekki skattskyldur af laununum.

 

Alþjóðlegur skattaréttur
Flutningur heimilisfestar félaga innan EES
EES ríki sem heimilar innlendum félögum að breyta um félagsform ber að sama skapi að veita félögum annarra ríkja EES möguleika á að breyta félagsformi sínu í þarlent félag, en heimilt er að setja því ákveðnar skorður.

 

Fyrirhugaður skattur á fjármálagerninga
Ólíklegt er að skattur á fjármálagerninga innan Evrópusambandsins, sem tillaga hefur verið lögð fram um, verði að veruleika.

 

Önnur tíðindi
Slysatryggingar við heimilisstörf
Sett hefur verið ný reglugerð um slysatryggingar við heimilisstörf, sem felur í sér aukna tryggingavernd einstaklinga við viðhaldsstörf og viðgerðir í og við heimili og sumarbústað.

Skattatíðindi á pdf

Skattatíðindi á pdf
Hér má nálgast 53. tbl. Skattatíðinda í heild sinni á pdf-formati(406 KB)