Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012 

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum. Í tölublaðinu að þessu sinni er m.a. fjallað um þrjú bréf ríkisskattstjóra þar sem hann lætur í ljós túlkun sína á álitaefnum er varða auðlegðarskatt, takmarkaða skattskyldu og staðgreiðslu stjórnarlauna. Þá er einnig komið inn á alþjóðlegan skattarétt þar sem fjallað er um dóm Evrópudómstólsins hvað varðar flutning félaga innan EES sem líklegt er að hafi áhrif hér á landi.
Skattatíðindi KPMG

Túlkanir ríkisskattstjóra

Mat á eignarhlut í sameignarfélagi til stofns til auðlegðarskatts
Til stofns til auðlegðarskatts ber að telja eignarhlut í sameignarfélagi og/eða samlagsfélagi á markaðsvirði eða hlutdeild í skattalegu eigin fé félagsins.

 

Laun erlendra manna vegna vinnu á Íslandi
Laun manna með skattalega heimilisfesti utan Íslands vegna starfs sem innt er af hendi meðan dvalið er á Íslandi eru skatt- og staðgreiðsluskyld hér á landi hvort sem starfið er innt af hendi fyrir innlendan eða erlendan launagreiðanda.

 

Endurgjald vegna stjórnarsetu sem greitt er vinnuveitanda
Ekki þarf að halda eftir staðgreiðslu skatts af stjórnarlaunum, sem greidd eru vinnuveitanda vegna stjórnarsetu starfsmanna hans, að því gefnu að ljóst sé að starfsmaðurinn er ekki skattskyldur af laununum.

 

Alþjóðlegur skattaréttur
Flutningur heimilisfestar félaga innan EES
EES ríki sem heimilar innlendum félögum að breyta um félagsform ber að sama skapi að veita félögum annarra ríkja EES möguleika á að breyta félagsformi sínu í þarlent félag, en heimilt er að setja því ákveðnar skorður.

 

Fyrirhugaður skattur á fjármálagerninga
Ólíklegt er að skattur á fjármálagerninga innan Evrópusambandsins, sem tillaga hefur verið lögð fram um, verði að veruleika.

 

Önnur tíðindi
Slysatryggingar við heimilisstörf
Sett hefur verið ný reglugerð um slysatryggingar við heimilisstörf, sem felur í sér aukna tryggingavernd einstaklinga við viðhaldsstörf og viðgerðir í og við heimili og sumarbústað.

Skattatíðindi á pdf

Skattatíðindi á pdf
Hér má nálgast 53. tbl. Skattatíðinda í heild sinni á pdf-formati(406 KB)