Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012 

Í þessu 50. tbl. Skattatíðinda verður farið yfir svör frá ESA við fyrirspurnum KPMG, úrskurð fjármálaráðuneytisins, ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra, dóma og lagabreytingar.
Skattatíðindi KPMG

Svör frá ESA
Móttekinn arður íslensks útibús
Íslenskt útibú félags á EES svæðinu hefur sama rétt og íslenskt félag til að draga frá skattskyldum tekjum sínum móttekinn arð. (Lesa meira)


Samsköttun íslensks útibús
Móðurfélagi er ekki heimil samsköttun með íslensku útibúi dótturfélags staðsettu í öðru ríki á EES svæðinu. (Lesa meira)

 

Úrskurður fjármálaráðuneytisins
Stimpilgjald afsals fasteignar til félags í eigu fasteignareigandans
Þegar fasteign er afsalað félagi í eigu sama aðila verður hlutfall eignarhluta eigandans að hækka svo stimpilgjaldið lækki í hlutfalli við eignarhlut hans í félaginu. (Lesa meira)

 

Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra
Útreikningur skattstofns vegna félags staðsettu í lágskattaríki
Hagnaði CFC-félags skal breyta í íslenskar krónur og skattstofn leiddur út samkvæmt íslenskum skattalögum í samræmi við félagsform þess. Hagnaður eiganda til skattlagningar er ákveðinn með sama hætti og skattleggst í samræmi við skattaleg réttindi og skyldur eigandans. (Lesa meira)


Dómar
Skattlagning ólögmætra lána
Ákvæði tekjuskattslaga sem kveður á um að lán félaga til eigenda eða starfsmanna, sem óheimil eru samkvæmt lögum um hlutafélög og einkahlutafélög, skuli skattleggjast í hendi móttakanda sem laun, er talið brjóta gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrár. (Lesa meira)


Refsing vegna skila á efnislega röngu skattframtali
Ákæruvaldið ekki talið hafa sýnt fram á að skattframtöl ákærðu hafi verið efnislega röng. (Lesa meira)


Lagabreytingar
Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum skattalagaákvæðum
Nokkrar breytingar lagaðar fram sem einkum snúa að því að styrkja skattframkvæmd. (Lesa meira)