Útgefið efni 

Hér getur þú fundið greinar, skýrslur, fréttabréf og fréttir.
Go Search
Results 1-10 of about 118.
1  2  3  4  5  Næstu>  
ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

Infrastructure 100: Worlds Market Report

KPMG Global Infrastrcuture hefur valið raforkustreng til Bretlands sem eitt af 100 áhugaverðustu innviðaverkefnum heims.
Modified date: 12/30/2014
Press release
 

Úrskurðir yfirskattanefndar

Yfirskattanefnd staðfestir að fram að gildistöku laga nr. 45/2013 hafi tap CFC-félags verið frádráttarbært tekjum eiganda þess.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Álit umboðsmanns Alþingis

Skjöl er varða umskráningu þinglýsts eiganda vegna skiptingar félaga falla utan gjaldskyldu stimpilgjaldslaga nr. 36/1978 (brottfallin).
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Dómar

Viðskipti með C-bréf í bresku almenningshlutafélagi, sem greiddi arð jafnháan kaupverðinu stuttu síðar samhliða því að bréfin urðu verð- og réttindalaus, voru ekki talin sams konar almennum hlutabréfaviðskiptum.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Lagafrumvörp

Lagðar eru til lagabreytingar sem snúa að því að yfirskattanefnd taki við verkefnum ríkistollanefndar og að kveðið verði skýrt á um að heimilt sé að bera ákvarðanir um alla þætti skattamála undir dómstóla.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Skattatíðindi 59. tbl. september 2014

Í Skattatíðindum er sem fyrr fjallað á einfaldan og hnitmiðaðan hátt um það helsta sem er á döfinni í málefnum tengdum sköttum.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Greinaskrif

Framkvæmdastjóri ber allt að því hlutlæga refsiábyrgð á vörslusköttum en stjórnarmenn aðeins ábyrgð að svo miklu leyti sem það sannast að þeir hafi komið að daglegri stjórn eða ákvörðunum um hvað skuli greiða af skuldum félags.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Ákvarðandi bréf RSK

Náttúruverndargjald fellur undir skattskyldusvið VSK-löggjafar þar sem engin undanþáguákvæði laganna taka samkvæmt orðanna hljóðan til sölu aðgangs að landssvæðum.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

Alþjóðlegur skattaréttur

Í alþjóðlegum skattarétti er fjallað um höfnun dómstóls Evrópusambandsins á kröfu Bretlands um ógildingu ákvörðunar um framgöngu fyrirhugaðs skatts á fjármagnshreyfingar innan ESB.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
 

KPMG bikarinn 2013

Sú nýbreytni verður á KPMG bikarnum í ár að nú munu allir þátttakendur taka þátt í að styðja við Ljósið. KPMG hefur heitið á þátttakendur þannig að þeir sem hitta 16. flötina leggja samtökunum til 20 þúsund krónur.
Modified date: 9/29/2014
Press release
1  2  3  4  5  Next>  

Gerast áskrifandi

Viltu gerast áskrifandi að völdu efni og fá tölvupóst þegar nýtt efni býðst á þessari síðu.

 

Ertu áskrifandi? Innskráning

 

Ekki í áskrift? Skráðu þig hér