Gæðaeftirlit og óhæði 

KPMG á Íslandi starfar samkvæmt gæðakröfum, þar á meðal kröfum um óhæði, sem byggðar eru á stöðlum alþjóðlegra samtaka endurskoðenda (International Federation of Accountants – IFAC).

 

Að því er gæðaeftirlit varðar starfar KPMG á Íslandi í samræmi við kerfi sem KPMG International mælir fyrir um og er í samræmi við grundvallarkröfur alþjóðlegra staðla (International Standard of Quality Control – ISQC). Þær grundvallarkröfur sem gilda um starfsemi KPMG ná til eftirfarandi þátta:

 

  • Forystu og gæðastjórnunar.
  • Óhæðis og siðferðis.
  • Samþykkis viðskiptavina og verkefna og áframhaldandi viðskipta.
  • Framkvæmdar einstakra verkefna.
  • Starfsmannamála.
  • Eftirlits og framkvæmdar laga og reglna.

 

KPMG lítur svo á að áhættu- og gæðastjórnun sé á ábyrgð sérhvers eiganda og starfsmanns félagsins. Eðlislægur þáttur í þessari ábyrgð er nauðsyn þess að skilja og fylgja af árvekni reglum sem KPMG International setur og einnig reglum sem KPMG á Íslandi setur í samræmi við íslensk lög og reglur.