Tekjur erlendra aðila á Íslandi 

Fáðu faglega og trausta þjónustu hjá sérfræðingum KPMG varðandi skattlagningu tekna erlendra aðila á Íslandi.

Þegar erlendir aðilar koma til Íslands tímabundið til starfa þarf að huga að mörgum þáttum. Þar á meðal má nefna atvinnuleyfi, réttindum launafólks á Íslandi og ekki síst hvernig skattlagningu verður háttað.

 

Erlendir starfsmenn sem koma til Íslands tímabundið til starfa og hljóta fyrir laun eru skattskyldir á Íslandi af þeim tekjum á grundvelli uppruna teknanna. Heimaríki starfsmannsins kemur einnig til með að skattleggja sömu tekjur á grundvelli heimilisfestis. Tekjurnar koma því líklega til með að vera tvískattlagðar.

 

Ef í gildi er tvísköttunarsamningur við erlenda ríkið er hægt að koma í veg fyrir tvísköttun teknanna.  Ef beita á tvísköttunarsamningi við staðgreiðslu hefur ríkisskattstjóri farið fram á að sótt sé um heimild þess efnis fyrirfram.

Sé tvísköttunarsamningur ekki í gildi er hugsanlega hægt að óska eftir við skattyfirvöld í heimaríki að tekið sé tillit til skattgreiðslna á Íslandi.

 

Starfsmenn KPMG hafa mikla reynslu af því að veita aðstoð og ráðgjöf varðandi stöðu erlendra starfsmanna sem koma til landsins. Sem dæmi um þjónustu má nefna:

 

  • Umsókn um beitingu tvísköttunarsamnings til ríkisskattstjóra.
  • Umsókn um endurgreiðslu á ofgreiddum sköttum á Íslandi skv. tvísköttunarsamningi.
  • Ráðgjöf um hvort hægt sé að sækja um lækkun á skatti erlendis vegna skatta sem greiddir hafa verið á Ísland (þegar tvísköttunarsamningur er ekki í gildi milli ríkjanna).
  • Ráðgjöf varðandi hvernig heildarskattlagning erlends vinnuafls kemur til með að líta út.
  • Skjalagerð og samskipti við yfirvöld fyrir hinn erlenda aðila.

Tengiliðir

Tengiliðir

Alexander Eðvardsson

Partner, Sviðsstjóri

Sími: 545-6209

aedvardsson@kpmg.is

Feature image
Ágúst Karl Guðmundsson

Hdl. / Partner

Sími: 545-6152

akgudmundsson@kpmg.is