Tekjur innlendra aðila erlendis frá 

KPMG hefur á að skipa sérfræðingum í alþjóðlegum skattarétti með mikla reynslu og þekkingu á hinum ýmsu skattalegu álitaefnum sem komið geta upp þegar unnið er til launa utan Íslands. Leitaðu aðstoðar hjá sérfræðingum KPMG ef þú vilt fá örugga og trausta þjónustu. 

Tekjur sem Íslendingar afla erlendis frá eru skattlagðar á Íslandi á grundvelli heimilisfestis (þar sem aðili hefur fasta búsetu). Einnig kemur hið erlenda ríki til með að skattleggja tekjurnar á grundvelli þess að tekjurnar eru upprunnar þaðan. Tekjur aflað erlendis eru því almennt skattskyldar í tveimur ríkjum.

 

Ef í gildi er tvísköttunarsamningur milli ríkjanna er hægt að koma í veg fyrir slíka tvísköttun með því að beita ákvæðum samningsins. Oft þarf að sækja fyrirfram til skattyfirvalda erlenda ríkisins um heimild til að beita tvísköttunarsamningi í staðgreiðslu en sé slík heimild ekki fyrir hendi er almennt haldið eftir og skilað staðgreiðslu af tekjunum án tillits til ákvæða tvísköttunarsamnings. Hægt er síðan að sækja um endurgreiðslu á ofgreiddum sköttum við almenna álagningu þess árs.

 

Sé tvísköttunarsamningur ekki í gildi er hægt að sækja um til ríkisskattstjóra að tekið sé tillit til skattgreiðslna erlendis.

Starfsmenn KPMG hafa mikla reynslu af því að veita aðstoð og ráðgjöf í sambandi við íslenska starfsmenn sem fara tímabundið til starfa erlendis. Sem dæmi um þjónustu má nefna:

 

  • Sækja um undanþágu frá gistiríki til að halda eftir staðgreiðslu í samræmi við ákvæði tvísköttunarsamnings.
  • Sækja um endurgreiðslu á ofgreiddum sköttum greiddum erlendis í samræmi við ákvæði tvísköttunarsamnings.
  • Umsókn um lækkun á skatti á Íslandi vegna skatts sem greiddur er í erlendu ríki sem Ísland hefur ekki tvísköttunarsamning við.
  • Ráðgjöf um hvernig heildarskattlagning komi til með að líta út sé farið erlendis til starfa.
  • Öll skjalagerð og samskipti við erlend yfirvöld.

Tengiliðir

Tengiliðir

Alexander Eðvardsson

Partner, Sviðsstjóri

Sími: 545-6209

aedvardsson@kpmg.is

Feature image
Ágúst Karl Guðmundsson

Hdl. / Partner

Sími: 545-6152

akgudmundsson@kpmg.is