Search results 

The results of your search are below. Use the tabs to change the range of items displayed. You can also search again, restricting which document types, issues, industries and services are searched. More search tips
Results 1-10 of about 512.
1  2  3  4  5  Next>  
Results by Relevance | View by Modified Date


ImageTitle/DescriptionArticle Date 
 

Ísland

KPMG er leiðandi þekkingarfyrirtæki sem býður þjónustu á sviði endurskoðunar, uppgjörs, bókhalds, ráðgjafar og skatta- og lögfræðiráðgjafar. Á Íslandi starfa um 220 manns á 13 skrifstofum og starfsstöðvum vítt og breitt um landið.
Modified date: 11/24/2014
KPMG information
Iceland
 

Starfstækifæri

Starfstækifæri hjá KPMG á Íslandi
Modified date: 5/21/2014
KPMG information
Iceland
 

Þjónusta

KPMG What We Do Site for a member Firm
Modified date: 12/4/2013
KPMG information
Iceland
 

Um KPMG

Upplýsingar um KPMG
Modified date: 8/12/2014
KPMG information
Iceland
 

Lagafrumvörp

Lagðar eru til lagabreytingar sem snúa að því að yfirskattanefnd taki við verkefnum ríkistollanefndar og að kveðið verði skýrt á um að heimilt sé að bera ákvarðanir um alla þætti skattamála undir dómstóla.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
Iceland
 

Úrskurðir yfirskattanefndar

Yfirskattanefnd staðfestir að fram að gildistöku laga nr. 45/2013 hafi tap CFC-félags verið frádráttarbært tekjum eiganda þess.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
Iceland
 

Greinaskrif

Framkvæmdastjóri ber allt að því hlutlæga refsiábyrgð á vörslusköttum en stjórnarmenn aðeins ábyrgð að svo miklu leyti sem það sannast að þeir hafi komið að daglegri stjórn eða ákvörðunum um hvað skuli greiða af skuldum félags.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
Iceland
 

Dómar

Viðskipti með C-bréf í bresku almenningshlutafélagi, sem greiddi arð jafnháan kaupverðinu stuttu síðar samhliða því að bréfin urðu verð- og réttindalaus, voru ekki talin sams konar almennum hlutabréfaviðskiptum.
Modified date: 11/21/2014
Publication series
Iceland
 

Álit umboðsmanns Alþingis

Skjöl er varða umskráningu þinglýsts eiganda vegna skiptingar félaga falla utan gjaldskyldu stimpilgjaldslaga nr. 36/1978 (brottfallin).
Modified date: 11/21/2014
Publication series
Iceland
 

Um KPMG

Upplýsingasíða um KPMG
Modified date: 8/11/2014
KPMG information
Iceland
1  2  3  4  5  Next>