Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Dómar
Úrskurðir yfirskattanefndar
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Alþjóðlegur skattaréttur 

Samruni yfir landamæri
Íslenskar reglur sem heimila ekki skattfrjálsan samruna yfir landamæri eru að mati ESA brot á EES samningnum.

Í nýlegu áliti Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) var fjallað um hvort skattlagning millilandasamruna væri í samræmi við EES samninginn. Samkvæmt skattframkvæmd, sbr. m.a. bindandi álit ríkisskattstjóra nr. 1/08, hefur ekki verið talið heimilt að tvö eða fleiri fyrirtæki renni saman yfir landamæri án þess að slíkur samruni hafi í för með sér skattalegar afleiðingar. Í því felst að í skattalegu tilliti er litið svo á að um sölu eigna yfirtekna félagsins til yfirtökufélagsins sé að ræða og getur því myndast skattskyldur söluhagnaður við samrunann ef kaupverð er hærra en bókfært verð. Skattfrjáls samruni getur hins vegar átt sér stað milli innlendra félaga að vissum skilyrðum uppfylltum, sbr. 51. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.


Vegna þessa mismunar á skattalegri meðferð, eftir því hvort félag er heimilisfast á Íslandi eða annars staðar á EES, var send kvörtun til ESA. Í svari stofnunarinnar kemur fram það álit að íslensku reglurnar hindri staðfesturétt fyrirtækja og frjálst flæði fjármagns innan EES. Stofnunin dregur ekki í efa að Íslandi sé heimilt að setja slíkum samrunum ákveðnar skorður til að vernda skattstofna sína en verði í því sambandi hins vegar að beita vægari úrræðum, sem dæmi að veita frest á skattgreiðslum.


Ísland hefur tvo mánuði til að gera viðeigandi ráðstafanir til að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart EES samningnum. Ef ekki verður orðið við þeirri beiðni getur ESA lagt málið fyrir EFTA dómstólinn.