Greinaskrif KPMG 

Samningar félaga við tengda aðila

Vakin er athygli á grein KPMG um ákvæði sem leggur þær skyldur á félagsstjórnir að leita samþykkis hluthafa fyrir samningum að raunverði yfir 1/10 af hlutafé félags, sem gerðir eru við tengda aðila,auk þess að afla sérfræðiskýrslu um verðmæti endurgjaldsins.

Skatta- og lögfræðisvið KPMG hefur tekið saman umfjöllun í grein sem finna má á heimasíðu félagsins, www.kpmg.is, um ákvæði sem sett var í lög um hlutafélög nr. 2/1995 og lög um einkahlutafélög nr. 138/1994, með breytingarlögum nr. 68/2010. Lítil athygli hefur beinst að ákvæðinu.


 

Nýmæli þetta kveður á um skyldu félagsstjórna til að afla samþykkis hlutahafafundar þegar félagið gerir samning við hluthafa, móðurfélag hluthafa, stjórnarmann, framkvæmdastjóra félagsins, forsvarsmenn fyrrnefndra aðila eða einstaklinga sem tengdir eru fyrrnefndum aðilum fjölskylduböndum, svo framarlega sem raunvirði samningsins nemi að lágmarki 1/10 af hlutafé félagsins. Enn fremur ber félagsstjórn samkvæmt ákvæðinu að afla sérfræðiskýrslu þar sem því er lýst yfir að samræmi sé milli greiðslu félagsins og þess endurgjalds sem samningurinn mælir á um. Skal umrædd skýrsla fylgja fundarboði til hluthafafundar auk þess að vera send til hlutafélagaskrár.


 

Í grein KPMG kemur fram að ákvæðið á rætur sínar að rekja til Evrópuréttartilskipunar, sem þó gengur umtalsvert skemur í að leggja íþyngjandi tilkynningaskyldur á herðar félagsstjórna. Í tilskipuninni er t.a.m. kveðið skýrt á um að hún eigi einungis við um meðalstór og stór hlutafélög. Enn fremur er ekki með skýrum hætti kveðið á um til hvaða samningsaðila ákvæðið skuli taka og er ríkjum því að miklu leyti í sjálfvald sett hversu hart er fram gengið. Í greininni kemur fram að ljóst þyki að Alþingi hafi gengið umtalsvert lengra en undirliggjandi Evrópulöggjöf. Er því velt upp hvort markmiði löggjafarinnar sé náð með þessu móti eða hvort gengið sé um of á hagsmuni félaga.