Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Dómar
Úrskurðir yfirskattanefndar
Lagafrumvörp
Greinaskrif KPMG
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Greinaskrif KPMG 

Samningar félaga við tengda aðila

Vakin er athygli á grein KPMG um ákvæði sem leggur þær skyldur á félagsstjórnir að leita samþykkis hluthafa fyrir samningum að raunverði yfir 1/10 af hlutafé félags, sem gerðir eru við tengda aðila,auk þess að afla sérfræðiskýrslu um verðmæti endurgjaldsins.

Skatta- og lögfræðisvið KPMG hefur tekið saman umfjöllun í grein sem finna má á heimasíðu félagsins, www.kpmg.is, um ákvæði sem sett var í lög um hlutafélög nr. 2/1995 og lög um einkahlutafélög nr. 138/1994, með breytingarlögum nr. 68/2010. Lítil athygli hefur beinst að ákvæðinu.


 

Nýmæli þetta kveður á um skyldu félagsstjórna til að afla samþykkis hlutahafafundar þegar félagið gerir samning við hluthafa, móðurfélag hluthafa, stjórnarmann, framkvæmdastjóra félagsins, forsvarsmenn fyrrnefndra aðila eða einstaklinga sem tengdir eru fyrrnefndum aðilum fjölskylduböndum, svo framarlega sem raunvirði samningsins nemi að lágmarki 1/10 af hlutafé félagsins. Enn fremur ber félagsstjórn samkvæmt ákvæðinu að afla sérfræðiskýrslu þar sem því er lýst yfir að samræmi sé milli greiðslu félagsins og þess endurgjalds sem samningurinn mælir á um. Skal umrædd skýrsla fylgja fundarboði til hluthafafundar auk þess að vera send til hlutafélagaskrár.


 

Í grein KPMG kemur fram að ákvæðið á rætur sínar að rekja til Evrópuréttartilskipunar, sem þó gengur umtalsvert skemur í að leggja íþyngjandi tilkynningaskyldur á herðar félagsstjórna. Í tilskipuninni er t.a.m. kveðið skýrt á um að hún eigi einungis við um meðalstór og stór hlutafélög. Enn fremur er ekki með skýrum hætti kveðið á um til hvaða samningsaðila ákvæðið skuli taka og er ríkjum því að miklu leyti í sjálfvald sett hversu hart er fram gengið. Í greininni kemur fram að ljóst þyki að Alþingi hafi gengið umtalsvert lengra en undirliggjandi Evrópulöggjöf. Er því velt upp hvort markmiði löggjafarinnar sé náð með þessu móti eða hvort gengið sé um of á hagsmuni félaga.