Útgefið efni
Úrslit í Gullegginu
Fréttir - tímarit KPMG
Fróðleikur á fimmtudögum
Skattatíðindi
Skattatíðindi 59. tbl. september 2014
Skattatíðindi 58. tbl. maí 2014
Skattatíðindi 57. tbl. maí 2013
Skattatíðindi 56. tbl. febrúar 2013
Skattatíðindi 55. tbl. desember 2012
Dómar
Úrskurðir yfirskattanefndar
Lagafrumvörp
Greinaskrif KPMG
Alþjóðlegur skattaréttur
Skattatíðindi 54. tbl. október 2012
Skattatíðindi 53. tbl. ágúst 2012
Skattatíðindi 52. tbl. júní 2012
Skattatíðindi 51. tbl. maí 2012
Skattatíðindi 50. tbl. apríl 2012
Skattatíðindi 49. tbl. mars 2011
Skattatíðindi 48. tbl. janúar 2011
Skattatíðindi 47. tbl. desember 2010
Skattatíðindi 46. tbl. nóvember 2010
Skattatíðindi 45. tbl. september 2010
Skattatíðindi 44. tbl. ágúst 2010
Skilyrði stærri samninga sem félög gera við tengda aðila
Hver er hinn íslenski stjórnarmaður?
Vantar 223 konur í stjórnir til að 40% kynjakvóta verði náð að ári
Skattabæklingur KPMG 2012
Tax Facts 2012
Samstarf KPMG og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands
Allir vinna (sumir meira en aðrir)
KPMG framúrskarandi fyrirtæki
Kvótinn - sameign þjóðarinnar
Skattabæklingur KPMG 2011
Tax Facts 2011
Fréttir
Skýrslur
Fundur um flugvallarmál
Framúrskarandi fyrirtæki 2012
Námskeið KPMG
Ráðstefna: Áhrif reikningsskila á ákvarðanatöku í ríkisrekstri
Námskeið KPMG á Akureyri
Námskeið fyrir stjórnarmenn - janúar 2014
Skattabæklingur KPMG 2014
Tax facts 2014
Hver er hinn dæmigerði fjársvikamaður?
Infrastructure 100: Worlds Market Report
Skattabæklingur KPMG 2015
Tax Facts 2015
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu
Námskeið um virðisaukaskatt í ferðaþjónustu. Vítt og breitt um landið.
Skattlagning húsaleigutekna
Námskeið hjá KPMG
Skattabæklingur 2016

Dómar 

Héraðsdómur felldi úr gildi ákvörðun ríkisskattstjóra, um að synja manni með takmarkaða skattskyldu, sem naut lífeyrisgreiðslna frá Íslandi, um nýtingu á skattkorti maka.

Nýting skattkorts maka
Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6728/2010, dags. 13. nóvember 2012, var deilt um hvort örorkubótaþegi hefði heimild til að nýta persónuafslátt maka, en hjónin voru búsett í Danmörku. Stefnandi var með takmarkaða skattskyldu hér á landi meðal annars á grundvelli lífeyris sem hann fékk greiddan. Eiginkonan var ekki skattlögð í Danmörku, enda var hún hvorki skráð með tekjur þar né á Íslandi. Ríkisskattstjóri hafnaði beiðni stefnanda um nýtingu skattkorts maka, m.a. á grundvelli þess að stefnandi og eiginkona hans hafi ekki borið ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Skilyrði til millifærslu ónýtts persónuafsláttar hjóna væru því ekki uppfyllt.


Stefnandi byggði á því að skattaleg staða þeirra hjóna hefði verið nákvæmlega sú sama og ef þau hefðu búið á Íslandi en ekki Danmörku á umræddu tímabili. Synjun ríkisskattstjóra á nýtingu skattkorts maka hefði því falið í sér mismunun á grundvelli EES-samningsins um frjálsa för launþega og rétti til búsetu í aðildarríkjum ESB og EFTA.

Í forsendum að niðurstöðu héraðsdóms segir m.a. að líta verði til athugasemda frá Eftirlitsstofnun EFTA dags. 7. júlí 2010, en þar var Ísland ekki talið hafa uppfyllt skyldur sínar samkvæmt EES-samningnum um frjálsa för launþega og búsetu, með því að neita bótaþega annars lands um rétt til skattafrádráttar eiginkonu sinnar, sem hann hefði notið hefði hann búið á Íslandi. Taldi dómurinn að fallast yrði á að staða stefnanda í Danmörku í skattalegu tilliti hafi verið sambærileg og ef hann hefði búið á Íslandi. Því hafi mismunun falist í því að skerða rétt stefnanda, til nýtingar skattkorts maka, af þeirri ástæðu einni að hann hafi verið búsettur í Danmörku. Ákvæði 3. mgr. 2. tölul. 70. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, var því túlkað með tilliti til ákvæða EES-samningsins og talið ná einnig til persónuafsláttar maka, enda hafi hjónin ekki haft aðrar tekjur en örorkubætur stefnanda sem skattlagðar voru á Íslandi. Ákvörðun ríkisskattstjóra var  talin skorta lagastoð og var því felld úr gildi.