Fróðleikur á fimmtudegi 23. maí 2013 

IFRS 12 Upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum félögum

 

Á fundinum mun Unnar Friðrik Pálsson, sérfræðingur í reikningsskilum, fara yfir helstu reglur IFRS 12 en jafnframt ætlar hann að fara yfir dæmi og álitamál sem snúa að beitingu þeirra.

Markmið IFRS 12 er að skylda félög til að birta upplýsingar sem gera notendum reikningsskila þeirra kleift að leggja mat á eðli hagsmuna í öðrum félögum, áhættu sem fylgir þeim og áhrif hagsmunanna á fjárhagsstöðu, afkomu og sjóðstreymi.

 

Með hagsmunum í öðrum félögum er átt við samningsbundna og ósamningsbundna aðkomu sem gerir félag berskjaldað fyrir breytileika í arðsemi af frammistöðu annarra félaga. Sem dæmi um hagsmuni félags má nefna eignarhald á útgefnum fjármálagerningum annars félags, svo sem hlutabréfum og skuldabréfum, en einnig aðra aðkomu svo sem í formi veittra ábyrgða eða mögulegrar fjármögnunar.

 

Með tilkomu IFRS 12 eru allar kröfur um upplýsingagjöf vegna fjárfestinga í dótturfélögum, hlutdeildarfélögum, samrekstrarfélögum og samrekstri settar fram í einum staðli. Þá gerir IFRS 12 sérstakar kröfur um upplýsingagjöf vegna svokallaða „sérsniðinna félaga“ (e. structured entities), eftir því hvort félögin eru sameinuð eða ekki í samstæðureikning.

 

Fundurinn er öllum opinn er haldinn á 8. hæð í höfuðstöðvum KPMG í Borgartúni 27, 105 Reykjavík. KPMG býður þátttakendum upp á morgunverð milli kl. 8:15 – 8:30.

 

Fundurinn veitir löggiltum endurskoðendum 1,5 endurmenntunareiningu í reikningsskilum og fjármálum.

 

Þátttaka er án endurgjalds.

KPMG’s Global IFRS Institute

KPMG’s Global IFRS Institute
Hér er tenging inn á heimasíðu “KPMG Global IFRS Institute” þar sem hægt er að nálgast frekari IFRS efni frá KPMG.