Kostnaðarhagræðing 

Reynsla KPMG hefur sýnt að þó að skjótar og yfirgripsmiklar kostnaðarlækkanir skili skammtíma bata eru þær ekki alltaf sjálfbærar til lengri tíma og geta staðið í vegi fyrir framtíðar vexti. Þrátt fyrir þetta eru aðgerðir sem miða að skjótri lækkun rekstrarkostnaðar forgangsaðgerð hjá mörgum félögum í dag, án þess að fullt tillit sé tekið til áhrifa þessara lækkana til lengri og skemmri tíma.

 

Áskorunin er að hagræða kostnaði en tryggja jafnframt rekstrarframfarir, hafa stjórn á áhættuþáttum og ganga úr skugga um að félagið sé ávallt í stakk búið til að nýta sér þau tækifæri sem upp kunna að koma í nákominni framtíð.

  Hagræðingarferlið

  Vinna KPMG byggir á alþjóðlegri aðferðafræði sem notuð er um allan heim fyrir þau fjölmörgu fyrirtæki sem reiða sig á þjónustu KPMG. Um er að ræða vel skilgreint verklag sem gengur þvert á fyrirtækið og miðar að því að skila skjótri en raunverulegri og sjálfbærri hagræðingu kostnaðar.

   

  Helstu markmið kostnaðarhagræðingar eru eftirfarandi:

  • Bæta skilvirkni ferla.
  • Nota arðbærari þjónustustig.
  • Stöðva eða hætta framleiðslu á vörum eða veita þjónustu sem skila ekki ásættanlegum árangri.
  • Sterkari áhættustýringu.
  • Rekstrarleg endurskipulagning.

   

  Til að ná árangri í kostnaðarhagræingu til framtíðar er mikilvægt að:

  • Samræma kostnaðargrunn við framtíðarstefnu og -áherslur félagsins.
  • Setja kostnaðarstjórnun inn í mat á frammistöðu og ýta undir kostnaðarvitund meðal starfsmanna.
  • Leggja áherslu á kostnaðarhagræði ásamt áherslu á vöxt til framtíðar.
  • Hanna, innleiða og fylgja eftir skilvirkri kostnaðarstjórnun.
  • Hafa aðgang að nákvæmum kostnaðarupplýsingum.

Nánari upplýsingar veita:

Benedikt K. Magnússon

Partner

Sími: 545 6236

bmagnusson@kpmg.is

 

Helgi R. Helgason

Sérfræðingur

Sími: 545 6389

helgihelgason@kpmg.is 

Ítarlegri upplýsingar (PDF)

Ítarlegri upplýsingar um kostnaðarhagræðingu má nálgast hér  (PDF 320 KB)

Sjálfbær „kostnaðarhagræðing“

Sjálfbær „kostnaðarhagræðing“
Í núverandi efnahagsumhverfi eru flest fyrirtæki að aðgreina sig frá samkeppninni og finna leiðir til að fjármagna vöxt. Myndabandið sýnir hvernig fjármálastjóri getur komið þessu málefni á framfæri á stjórnarfundi og sýnt fram á mikilvægi sjálfbærrar „kostnaðarhagræðingar“.