Kaup og sala fyrirtækja 

Ör þróun og umbreyting viðskiptalífsins kallar á sífelldar breytingar á rekstri fyrirtækja. Kaup og sala, yfirtaka og samrunar fyrirtækja hafa á undanförnum árum orðið æ algengari og er mikilvægt tæki til að framfylgja stefnu fyrirtækja. Að baki liggur hvati til að styrkja markaðsstöðu, auka hagræðingu í rekstri og ná fram samlegðaráhrifum til að auka arðsemi og nýtingu fjármagns.

Hvatinn til lengri tíma er að mestu leyti fólginn í sameinaðri þekkingu, tækni, viðskiptavild, þjónustu, vörum og mörkuðum. Í flestum tilvikum leiðir aukin stærð fyrirtækis til forskots í samkeppni, gefur tækifæri á ódýrara lánsfjármagni og þjónustu á breiðara sviði. Að mörgu er að huga í slíku ferli og til að ná sem bestum árangri skiptir miklu máli að undirbúningur og framkvæmd samruna eða yfirtöku sé vandaður og unnin af fagmennsku og þekkingu. Fyrirtæki í kaup- og söluferli þurfa að marka sér stefnu og setja sér haldbær markmið, velja réttan yfirtöku- og/eða samrunaaðila og fylgja því eftir með vel útfærðri framkvæmdaáætlun. Í öllum slíkum skrefum þarf trausta aðstoð og ráðgjöf. KPMG hefur reynslu af fjölþættum verkefnum á þessu sviði og hefur á undanförnum árum veitt aðstoð við kaup, sölu og yfirtökur fyrirtækja og fasteigna. 

 

Kaup fyrirtækja

 • Greining tækifæra og/eða greining upplýsinga í tengslum við val á vænlegum kauptækifærum.
 • Gagnaöflun og verðmat fyrirtækis.
 • Aðstoð við kauptilboðsgerð.
 • Aðstoð við gerð kynningargagna og kynninga fyrir fjármálastofnanir og fjárfesta.
 • Aðstoð í samningaferli og við skjalafrágang.
 • Aðstoð við að ná hagstæðri fjármögnun.
 • Umsjón með og gerð áreiðanleikakannana.


Sala fyrirtækja

 • Gagnaöflun um fyrirtækið og upplýsingar frá stjórnendum.
 • Verðmat auk greiningar á viðkomandi markaði.
 • Aðstoð við uppsetningu á söluferli.
 • Aðstoð við gerð kynningargagna fyrir fjárfesta.
 • Aðstoð við að finna fjárfesta og leiða að samningaborðinu.
 • Aðstoð í samningaferli og við mat á tilboðum út frá markmiðum seljenda.
 • Aðstoð við skjalafrágang.
 • Umsjón með og gerð áreiðanleikakannana.


Samrunar fyrirtækja

 • Aðstoð við að leiða félög saman.
 • Markmið með samruna útlistuð ásamt kostum og göllum.
 • Mat á skiptihlutföllum.
 • Aðgerðaráætlun.
 • Kynning fyrir starfsmenn og aðra hagsmunaaðila.


Fjármögnun sprota- og vaxtarfyrirtækja

 • Gerð viðskiptalíkans og kynningargagna.
 • Undirbúningur kynningar- og/eða söluferlis.
 • Aðstoð við kynningar- og/eða söluferli.
 • Aðstoð í tengslum við viðræður við áhugasama fjármögnunaraðila.
 • Aðstoð við skjalafrágang.
 • Umsjón með og gerð áreiðanleikakannana.

Nánari upplýsingar veita:

Benedikt K. Magnússon
Partner og sviðsstjóri ráðgjafarsviðs
Sími: 545 6236
Netfang: bmagnusson@kpmg.is

 

Svanbjörn Thoroddsen
Partner
Sími: 545 6220
Netfang: sthoroddsen@kpmg.is