Magyarország

Törvényi megfelelés vizsgálata 

A pénzintézetek, vagy a számukra szolgáltató társaságok számára a törvényi meg nem felelés nagy kockázatot hordoz. Másfelől nézve, a törvényi megfelelés biztosításának hozadéka, hogy folyamataik szabályozottsága, és rendszereik biztonsága az egyébként üzletileg is elvárható minőségű lesz. A banki informatikára vonatkozó törvényi szabályozás elég szerteágazó, és számos ajánlás is létezik hozzá. A kitételeknek való megfelelést sokféle módon, tág költséghatárok közt lehet elérni. Ilyen esetekben jelent igazi hozzáadott értéket a KPMG széles körű tapasztalata a törvényi megfelelés ellenőrzése és biztosítása terén. Ismerjük a releváns törvényi előírásokat (TPT, HPT, BSZT, PSZÁF előírások), és a PSZÁF által végzett auditokon támasztott követelményeket. A banki informatikai rendszerek külső fél általi auditját a jogszabály is előírja, mely általában új informatikai rendszerek, és a kapcsolódó folyamatok, illetve a meglévő rendszerek felülvizsgálatát jelenti, jellemzően a banki és a befektetési szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan.