Magyarország

Szoftvereszköz-menedzsment és licencoptimalizálás 

Manapság a korrekt és valós szoftver licencelés nem csak compliance kérdés. Bár kétségtelenül elengedhetetlenül fontos, hogy a felhasznált szoftverek összhangban legyenek a licencszerződésekkel és feltételekkel, a szoftver optimális mértékű felhasználása sokkal fontosabb kérdés.

Mivel a cégek informatikai kiadásai exponenciális ütemben növekednek és a szoftverek a hatékony üzletmenet elengedhetetlen részévé váltak, a felső vezetők mindinkább szükségét érzik egy hathatós Szoftver Eszköz Menedzsment (Software Asset Management - SAM) stratégia kialakításának az IT költségek, valamint a szoftverek birtoklásához és használatához kapcsolódó kockázatok csökkentése, továbbá az informatika és a végfelhasználók hatékonyságának növelése érdekében. A SAM kritikus tényezője a korszerű IT-környezet kialakításának, mert a hatékonyságot jelentősen veszélyezteti, ha egy szervezet nem tudja, milyen szoftver eszközökkel rendelkezik, ezek hol működnek és hogyan vannak beállítva, valamint kik és hogyan használják azokat. Mindemellett az új technológiák használata, mint a virtualizáció vagy a nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása további kihívásokat állít a hatékony Szoftver Eszköz Menedzsment megvalósítása elé.

A KPMG közreműködésével készült egy az ISO/IEC 19770-1 SAM szabvánnyal összhangban levő modell, amely kiváló keretet és eszközt biztosít a SAM folyamatok, szabályzatok és eszközök érettségének értékelésére. Ennek segítségével az egyes szervezetek sokkal hatékonyabban nézhetnek szembe az optimalizáció, a szerver konszolidáció, a virtualizáció, a konfiguráció menedzsment, az információ biztonság vagy az üzletfolytonosság jelentette kihívásokkal.