Magyarország

SAS 70 / SSAE 16 / ISAE 3402 audit IT folyamatokra vonatkozóan 

A SAS 70 egy olyan auditálási szabvány, amely egy formális jelentésben értékeli a szolgáltató szervezeteknél (amelyek szolgáltatásokat nyújtanak más szervezetek számára) kialakított és bevezetett kontrollokat, valamint ezek működési hatékonyságát. Az SSAE 16 lép 2010-től a SAS 70 helyébe az Egyesült Államokban, míg a többi országban az ISAE 3402 váltja a SAS 70-et szintén 2010-től.

SAS 70 auditra lehet szükség olyan esetekben, amikor az Ön társasága szolgáltatások nyújt egy másik társaság számára (pl. üzleti folyamatok kiszervezése esetén), és ezek a szolgáltatások közvetlen vagy közvetett hatással vannak a pénzügyi beszámolóra vagy a szervezet belső kontroll rendszerére. Ebben az esetben a szolgáltatást igénybe vevő társaság kérheti Önöktől, hogy egy ilyen auditot végezzenek el, és az auditjelentést adják át számukra, amely igazolja, hogy az Önök társaságában a kontrollok megfelelően vannak kialakítva és hatásosan működnek. Mindemellett, ha az Önök szervezete több ügyfél számára is nyújt szolgáltatásokat hasznos lehet egy ilyen audit elvégzése, hogy igazolja az ügyfelek felé a magas színvonalon kialakított kontroll rendszert, és hogy az ügyfelek adatait megfelelően és biztonságosan kezelik.

A másik aspektust tekintve, ha az Ön társasága kiszervezett néhány üzleti folyamatot egy szolgáltató szervezethez, és az így nyújtott szolgáltatások közvetlen vagy közvetett hatással vannak a pénzügyi beszámolóra vagy a társaság belső kontroll rendszerére, akkor SAS 70 jelentést kérhet a szolgáltatótól, akinek ezért SAS 70 auditot kell végeznie. Ez a jelentés pedig információt szolgáltat az Önök, illetve a könyvvizsgálóik számára a szolgáltató szervezet által üzemeltetett kontrollok hatásosságáról (amely tipikusan a Sarbanes-Oxley auditok esetén szükséges).

A KPMG képes elvégezni a SAS 70 / SSAE 16 / ISAE 3402 auditot és elkészíti a szükséges jelentést is. Emellett, ha ez az első audit év, és az Önök társasága támogatást igényel a kontrollok bevezetése kapcsán, úgy tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtunk e téren.