Magyarország

Üzleti rendszerek funkcionális auditja (kontrollok felülvizsgálata) 

Az üzleti folyamatokat támogató alkalmazások és ERP-rendszerek jellemzője, hogy sok olyan beépített ellenőrzési funkció (kontroll) van bennük, amely egyadott részleg munkáját segíti, vagy éppen a hibák, visszaélések megakadályozására hivatott. (Ilyenek például az összegektől függő jóváhagyási szintek, az ellenőrző riportok, a főkönyv-analitika egyezőség biztosítása, az ún. „3 way matching” a beszerzési folyamatban, az adatbeviteli és adatátviteli ellenőrzések, stb.) Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ezek a rendszerfunkciók jól vannak-e beállítva? Az is lehet, hogy az esetek nagy többségét jól kezelik, azonban lehetnek kivételes esetek, amiknél már hibásan működnek. Szolgáltatásunk ezen alkalmazásba beépített ellenőrzések (ún. alkalmazási kontrollok) megfelelőségét vizsgálja, a nemzetközi legjobb gyakorlathoz, illetve az adott vállalat egyedi igényeihez, jellegzetességeihez viszonyítva. Az audit eredményeként feltárjuk a hiányzó kontrollokat, illetve a meglevő kontrollok hiányosságait, és megoldási javaslatot is adunk ezek kijavítására. Kérésre feltérképezzük és értékeljük az egyes hiányosságokhoz kapcsolódó kompenzáló kontrollokat is, amelyek a rendszerbe épített automatikus kontroll hiánya esetén hivatottak a kockázat csökkentésére (például egy utólagos manuális egyeztetés egy elégtelenül működő interfész esetén). Különösen kiemelkedő szakértelemmel és eszköztárral rendelkezünk SAP üzleti kontrollok vizsgálata terén.