Magyarország
Tanácsadás
Kockázatkezelési tanácsadás
Megfelelőségi és belső ellenőrzési szolgáltatások
Forensic
Informatikai kockázatkezelési szolgáltatások
Informatikai átvilágítás (IT Due Diligence)
IT-projekt minőségbiztosítása
Számítógépes adatelemzés (CAATs)
Rendszerbevezetést megelőző vizsgálat (Pre-Implementation Review)
Rendszerbevezetést követő vizsgálat (Post-Implementation Review)
Üzleti rendszerek biztonsági auditja (Rendszerbiztonsági audit)
SAM – szoftvereszköz-gazdálkodás a gyakorlatban
Üzleti rendszerek funkcionális auditja (kontrollok felülvizsgálata)
Információbiztonsági kockázatelemzés
Általános IT-audit
Rendszersérülékenységi vizsgálat
Betörési tesztek
Üzletfolytonosság-tervezés
Felhasználói azonosítás és hozzáférés-menedzsment szolgáltatások
Naplóállomány-kezelés
Adatvédelmi tanácsadás
Adatszivárgás elleni védelem kialakítása (DLP)
Adatmigrációs audit
Rendszerinterfész audit
ISO27001 szabvány bevezetése és tanúsítás
Információ biztonsági szabályzatok készítése, felülvizsgálata
Törvényi megfelelés vizsgálata
SAS 70 / SSAE 16 / ISAE 3402 audit IT folyamatokra vonatkozóan
Informatikai belső ellenőrzés
Social Engineering vizsgálatok
Szoftvereszköz-menedzsment és licencoptimalizálás
Üzleti rendszerek jogosultságainak vizsgálata, szerepkörök megfelelő szétválasztásának felülvizsgálata - Segregation of Duties (SoD) audit
Pénzügyikockázat-kezelés
Számviteli tanácsadás
Tranzakciók és restrukturálás
Vezetési tanácsadás

Üzleti rendszerek funkcionális auditja (kontrollok felülvizsgálata) 

Az üzleti folyamatokat támogató alkalmazások és ERP-rendszerek jellemzője, hogy sok olyan beépített ellenőrzési funkció (kontroll) van bennük, amely egyadott részleg munkáját segíti, vagy éppen a hibák, visszaélések megakadályozására hivatott. (Ilyenek például az összegektől függő jóváhagyási szintek, az ellenőrző riportok, a főkönyv-analitika egyezőség biztosítása, az ún. „3 way matching” a beszerzési folyamatban, az adatbeviteli és adatátviteli ellenőrzések, stb.) Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ezek a rendszerfunkciók jól vannak-e beállítva? Az is lehet, hogy az esetek nagy többségét jól kezelik, azonban lehetnek kivételes esetek, amiknél már hibásan működnek. Szolgáltatásunk ezen alkalmazásba beépített ellenőrzések (ún. alkalmazási kontrollok) megfelelőségét vizsgálja, a nemzetközi legjobb gyakorlathoz, illetve az adott vállalat egyedi igényeihez, jellegzetességeihez viszonyítva. Az audit eredményeként feltárjuk a hiányzó kontrollokat, illetve a meglevő kontrollok hiányosságait, és megoldási javaslatot is adunk ezek kijavítására. Kérésre feltérképezzük és értékeljük az egyes hiányosságokhoz kapcsolódó kompenzáló kontrollokat is, amelyek a rendszerbe épített automatikus kontroll hiánya esetén hivatottak a kockázat csökkentésére (például egy utólagos manuális egyeztetés egy elégtelenül működő interfész esetén). Különösen kiemelkedő szakértelemmel és eszköztárral rendelkezünk SAP üzleti kontrollok vizsgálata terén.