Magyarország

Üzleti rendszerek biztonsági auditja (Rendszerbiztonsági audit) 

Az üzleti rendszerek biztonsági auditja alapvetően az üzleti alkalmazásokban tárolt adatok biztonságának vizsgálata hozzáférés és integritás szempontjából, valamint az alkalmazásokba épített kontrollok és a rendszer zártságának ellenőrzése. A rendszerauditot a pénzintézeteknél jogszabály is előírja, ilyenkor ezt a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével végezzük, és az ezeknek való megfelelőséget is vizsgáljuk. A rendszeraudit során a rendszerbe épített IT-kontrollokat (beállításokat, automatizmusokat), és a rendszerre hatással lévő általános IT-kontrollokat (pl. szabályzati előírásokat, informatikai folyamatokat, manuális folyamatkontrollokat) is vizsgáljuk többek között a logikai és fizikai biztonság, a jogosultságok, a biztonsági mentések, a naplózás, a fejlesztés és változáskezelés, az IT-üzemeltetés, az incidenskezelés és az üzletfolytonosság terén.

 

A rendszeraudit során áttekintjük a rendszerek biztonsági beállításait, feltárjuk az adatok biztonságát veszélyeztető kockázatokat és kontrollhiányosságokat, és szükség esetén javaslatot teszünk a kockázatokkal arányos és a leginkább biztonságos védelmi intézkedések bevezetésére vonatkozóan. Az általunk végzett rendszerauditok egyesítik magukban a sérülékenységi vizsgálatok, konfigurációs auditok, alkalmazás biztonsági vizsgálatok módszereit, és az operációs rendszerek, adatbázis-kezelők és üzleti alkalmazások mélyére ásnak, hogy felderítsék az összes biztonsági kockázatot, és segítsenek ezek kiküszöbölésében.

 

Kiemelt szakértelemmel rendelkezünk SAP biztonsági vizsgálatok terén. Figyelmükbe ajánljuk az SAP biztonsági gyorsteszt szolgáltatásunkat, amely beható rendszer ismereteink, valamint gyors és hatékony tesztmódszereink továbbá az SAP konfiguráció-elemző szoftvereink miatt a kritikusabb biztonsági kockázatokra fókuszálva akár egy néhány napos vizsgálat keretében is kézzelfogható eredményeket és valódi értéket nyújt. Az SAP gyorsteszt alapvetően a biztonsági beállítások, a felhasználó fiókok és a jogosultságok tesztjét foglalja magában. Természetesen emellett tapasztalat szakembereink komplex SAP biztonsági és jogosultság vizsgálatokat is végezhetnek az Önök igényei szerint.