Magyarország

Üzletfolytonosság-tervezés 

Az információ rendelkezésre állása létkérdés. Incidensek, természeti katasztrófák, rossz szándékú beavatkozás: mind lehetetlenné tehetik az információ elérését, és negatívan befolyásolhatják az üzletmenetet. A versenyhelyzet, a szigorú üzemeltetési követelmények, vagy a törvényi megfelelőség egyre hangsúlyosabbá válása miatt a hosszabb kiesések, vagy az elégtelen reakcióidő veszélyeztetheti az üzleti célok teljesülését. A KPMG üzletfolytonosság-tervezés szolgáltatása egy olyan proaktív, kockázat alapú megközelítést fejlesztett ki, amely csökkenti az információ elérhetetlenségének kockázatát, megoldást kínál az erőforrások gyors visszaállítására, és biztosítja az üzletmenet folytonosságát.

Nemzetközi szabványokon alapuló módszertanunk és jelentős tapasztalatunk segítheti ügyfeleinket az üzletfolytonossági szabályzatuk, keretrendszerük és terveik kidolgozásában, bevezetésében, átvizsgálásában és karbantartásában. Tapasztalataink megmutatták, hogy különös hangsúlyt kell helyezni az üzletfolytonossági és katasztrófa helyreállítási tervek tesztelésére is, ezért vállaljuk a tesztek megtervezését, vezetését és támogatását egyaránt.