Magyarország

Részletek

  • Típus: Sajtóanyag
  • Dátum: 2013. 07. 31.

Előrelépés az év végi kiigazítások terén 

a szerző Végh Szabolcs, menedzser, KPMG

 

A Magyar Közlöny 2013. június 22-i számában jelent meg az Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló törvény, amely egyebek mellett a számviteli törvény módosításáról rendelkezik.

Az év végi kiigazításokat érintően a passzus két alapvető szempontból lényeges. Egyrészt a jogalkotó ezzel egyértelműen elrendezi, hogy a transzferár-korrekció miatti kiigazításokat pontosan hogyan kell lekönyvelni. Másrészt azzal, hogy ezt a kérdést elrendezi, implicite el is ismeri, ilyen korrekciókra sor kerülhet, ezek nem ellentétesek a magyar jogszabályi környezettel.

 

Az évi végi transzferár-korrekciók kezelése ugyanis egyáltalán nem egyértelmű. E metódust ezelőtt egyáltalán nem szabályozták, noha Magyarországon nagyon sok multinacionális vállalatcsoport korlátozott kockázattal működő leányvállalata tevékenykedik (például bérgyártó, kereskedő). Ezek esetében nemzetközi gyakorlat az üzemi szintű eredmény, illetve az ennek eléréséhez szükséges transzferárak előzetes meghatározása, majd év végén a tényszámok ismeretében a terveken alapuló elszámolóárak utólagos korrekciója.

 

Így találkoztunk olyan esettel, amikor például egy kereskedő leányvállalat transzferár-korrekcióját a szintén az anyavállalattól vásárolt menedzsmentszolgáltatások árának utólagos módosításával próbálták megoldani, ami számviteli szempontból is nehezen védhető, de például egyértelműen és önkényesen befolyásolja a helyi iparűzési adó alapját.

 

Az említett törvénymódosítás ezeket a kérdéseket immár egyértelműen kezeli, hiszen explicit módon rendezi, hogy minden módosítást ott kell elszámolni, amelyre tekintettel a módosítást végrehajtották. Felmerül persze a kérdés, hogy ez a módosítás jog vagy kötelezettség. Bár a jogszabály szövege ebben a tekintetben talán nem teljesen egyértelmű, a módosítást a törvényjavaslatba illesztő bizottsági módosító javaslat indoklása alapján tudható, a jogalkotó ezzel lehetőséget és nem kötelezettséget kívánt teremteni.

 

Azaz továbbra is van lehetőség a transzferárak év végi, társaságiadó-alapot érintő egyszeri korrekciójára, nem szükséges ezeket minden esetben a könyveken is átvezetni. A módosítás ugyanakkor egyértelművé teszi, ha az adózó át akarja vezetni a könyvein (mert például transzferár-kiigazításról szóló számlát kapott), akkor azt hogyan kell megtennie.

 

Ezzel el is jutottunk a módosítás másik fő aspektusához. Tapasztalataink szerint ugyanis a magyar adóhatóság eléggé gyanakvó ezen kiigazításokkal kapcsolatosan, sokszor arra is hivatkoznak, hogy van olyan ország, ahol nem is elfogadottak ezek a tranzakciók. Bár a nemzetközi gyakorlatban számos példát találunk a transzferárak meghatározására tervszámok alapján, amelyet aztán az év végi kiigazítás követ a tényszámokra, a NAV különös gondossággal szokta vizsgálni azokat az eseteket, amikor a számla a magyar félnek érkezik, azaz a magyar adóalap csökken.

 

Amennyiben az adózó nem tudja egyértelműen bemutatni, hogy mi alapján, mely tranzakciókra tekintettel is történt a korrekció, még az a veszély is fennáll, hogy a revízió nem a társaság érdekében felmerült költségnek minősíti a kiigazítást, annak minden hátrányos jogkövetkezményével (adóhiány, adóbírság, késedelmi kamat) együtt. A módosítás nyomán azonban a magyar jogrend immár egyértelműen elismeri a transzferárak miatti korrekció intézményét.

 

A fentiek alapján is egyértelmű, a módosítás már önmagában is jelentős előrelépést jelent a nemzetközi vállalatcsoportok magyarországi leányvállalatai működésének kiszámíthatóbbá tételében, azonban sajnos még ezután is vannak komoly bizonytalansági tényezők. Ezek közül kétségkívül a legjelentősebb az év végi kiigazítások kezelése az áfában. Úgy véljük, ennek – a számviteli törvény módosításhoz hasonló – rendezése mindenképpen hasznos lenne az adózási, transzferárazási környezet minél kiszámíthatóbbá tételében.

 

Kapcsolat

Kovács Krisztina
sajtókapcsolatok
Tel.: +36 1 887-6676
E-mail: krisztina2.kovacs@kpmg.hu