Magyarország

Részletek

  • Szolgáltatás: Audit
  • Típus: Kiadványok a KPMG-ről
  • Dátum: 2015. 12. 21.

Átláthatósági jelentés - 2015 

A KPMG Hungária Kft. bejegyzett könyvvizsgáló társaság. A megbízható pénzügyi információ a tőkepiacok éltető eleme, a könyvvizsgálóra pedig fontos szerep hárul az ilyen információ feddhetetlenségének biztosítása érdekében. Ezért úgy véljük, hogy a fenti felelősséggel felruházott minden könyvvizsgáló társaságnak nyilvánossá kell tennie az általa a minőség és tisztesség tekintetében elfogadott és alkalmazott intézkedéseket.
Letöltés
A PDF fájlok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges
Ezen elveknek és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően, ezúton tesszük közzé a KPMG Hungária Kft. 2015. szeptember 30-ával végződő üzleti évére vonatkozó átláthatósági jelentését. Bízunk benne, hogy a magunkról, szervezetünkről, valamint a tisztesség és a könyvvizsgálati minőség biztosítása céljából követett minőségbiztosítási folyamatokról nyújtott információk erősítik a felénk irányuló bizalmat.