KPMG:n strategian ja arvojen ytimen muodostavat asiakkaat ja henkilöstö. Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset ja varmistaa henkilöstömme osaamisen, motivaation ja työnilon joka päivä.
Raija-Leena Hankonen | Toimitusjohtaja

Laaja palveluvalikoima

Tarjoamme tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja. Asiantuntemuksemme lähtökohtana on aina asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. >>

Paikallinen ja kansainvälinen

Meille on tärkeää tuntea asiakkaidemme arki. Toimimme lähellä asiakkaitamme, 18 paikkakunnalla Suomessa. >>

Valmentavaa esimiestyötä

Tiedämme, että hyvä työ lähtee kannustavasta johtamisesta. Kuluneen vuoden aikana kehitimme lähiesimiestaitoja läpi organisaation. >>

Tietoa meistä

High performing people cutting through complexity
Tavoitteenamme on, että KPMG:läiset mielletään alansa huippuammattilaisiksi, jotka auttavat asiakkaitaan menestymään.

Kansainvälinen ja paikallinen

KPMG on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Siirrämme osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. KPMG:n jäsenyritysten verkosto toimii 155 000 henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 800 henkilöä 18 paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kattavaan toimialaosaamiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa auttaen heitä hallitsemaan riskejään ja tarttumaan mahdollisuuksiin.

Parasta palvelua kaikille asiakkaillemme

Työssämme yhdistämme kansainvälisen verkostomme osaamisen paikallisten olosuhteiden tuntemiseen, mikä luo merkittävää lisäarvoa niin globaalien kuin paikallisten asiakkaidemme käyttöön. Annamme ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä näkemyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaidemme kilpailukyvyn tueksi.

Olemme sijoittuneet ykkössijalle Suomessa joka toinen vuosi tehdyssä kattavassa yrityskuvatutkimuksessa.* Vahvuuksinamme on mainittu erityisesti ammattitaito, luotettavuus, hyvä maine, laaja palveluvalikoima sekä kyky löytää selkeä ratkaisu. Monipuoliset palvelumme ovat saatavilla kaikkialla missä asiakkaillamme on toimintaa. Tavoitteenamme on, että KPMG koetaan alansa parhaaksi yhteistyökumppaniksi.

Hallitus ja johtoryhmä (pdf)

* Lähde: Add Value

Suomen kartta

Toimimme Suomessa 18 paikkakunnalla
yli 800 työntekijän voimin.
Maailmanlaajuisesti meitä on 155 000
asiantuntijaa 155 maassa.

 

Arvomme

 

 

Annamme toiminnallamme esikuvan muille

 

Työskentelemme yhdessä

 

Arvostamme toisiamme

 

Perustamme näkemyksemme tosiasioihin

 

Viestimme avoimesti ja rehellisesti

 

Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme

 

Olemme riippumattomia

Toimitusjohtajan katsaus

KPMG Oy Ab:n syyskuun lopussa päättynyt tilikausi oli kuin peilikuva Suomesta vuosina 2012–2013. Talouselämässä on vallinnut varovainen ja odottava tunnelma ja maailmantalouden epävarmuus ja Euroopan heikot kasvunäkymät ovat jo pitkään heijastuneet myös Suomen talouteen. Hyviäkin asioita kuitenkin on, kuten vahva ja terve pankkisektorimme, yrittäjyyden uusi nousu, julkisen sektorin rakennemuutoshankkeet ja yleensä aktiivinen uuden hakeminen sekä innovointi, joilla Suomelle haetaan uutta nousua.

Talouteen liittyvää keskustelua ovat voittopuolisesti hallinneet yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja julkisen talouden kehittämistarpeet, joihin myös viimeaikainen verokeskustelu ja verotuksen muutoshankkeet läheisesti liittyvät. Suomalaisilla ei ole tapana antaa periksi eikä niin käy nytkään. Taantuman pohjakosketus lienee jo saavutettu ja suunta on toivottavasti vähitellen parempaan. Lähes kaikki ovat talkoisiin osallistuneet, myös Suomen KPMG.

Suomen KPMG:n liikevaihdon kehitys seurasi pitkälti Suomen yrityskentän ja talouden kehitystä. Kasvua syntyi lähinnä rahoitustoimialan ja pk-sektorin yrityksille suunnatuista palveluista, julkisyhteisöjen muutoshankkeiden konsultoinnista sekä kaupan alalle rakennetusta laajasta palvelutarjonnasta.

Palveluistamme tilintarkastus ja veropalvelut jatkoivat kasvu-uralla kuten myös IT-konsultointi ja tietoturvapalvelut. Tilintarkastuspalvelujen liikevaihdon kasvun taustalla oli ensisijaisesti markkinaosuuden kasvu ja pk-yritysten tilintarkastuspalvelujen kasvanut kysyntä. Merkittäviä yksittäisiä projekteja ei tilintarkastuksessa niinkään toteutunut päättyneellä tilikaudella.

Veropalvelujemme kasvu ylitti markkinoiden keskimääräisen kysynnän kasvun, ja erityisesti välillisen verotuksen, siirtohinnoittelun ja kansainvälisen verotuksen palveluissa kysyntä oli vilkasta. Liikkeenjohdon konsultoinnin alueella yritysten tehostamistoimet ohjasivat enenevässä määrin painopistettä IT-kehityshankkeisiin ja -ulkoistuksiin samalla kun tietoturvakysymykset ovat nousseet entistäkin keskeisempään asemaan yritysten liiketoiminnassa. Näiden palvelujen kysyntä kasvoi siten myös KPMG:llä.

Liikevaihdon laskua puolestaan aiheutui yritysjärjestelymarkkinoiden hiljenemisestä suhteessa kahteen edelliseen hyvin vilkkaaseen yrityskauppavuoteen sekä siitä, että ajoimme alas kannattamattoman osan koulutusliiketoimintaamme. Yritysjärjestelyissä KPMG:llä on vahva asema laaja-alaisten due diligence -palvelujen tarjoajana, minkä johdosta markkinamuutokset näkyvät meillä selvästi sekä ylös- että alaspäin. Kehitys kääntyi kuitenkin myös tällä osa-alueella myönteisemmäksi jo viime kevättalven kuluessa.

Olemme eläneet KPMG:llä asiakkaidemme kanssa monia muutosvaiheita, taustatukena toimien ja tuoden osaamisemme ja KPMG:n kansainvälisen ketjun laajan kokemuspohjan asiakkaidemme käyttöön. Haluamme vahvistaa asiakassuhteitamme edelleen kehittämällä palvelujamme ja toimintatapojamme jatkuvasti, ennakoiden yhä nopeammin muuttuvia tarpeita asiakaspinnassamme. Meille on kunnia-asia, että teemme työmme lupaustemme mukaisesti ja olemme sanojemme mittaisia. Asiakaspalautteemme ovatkin olleet erinomaisia, mistä kiitos kuuluu kaikille KPMG:läisille.

Uuden rakentaminen ja innovointi edellyttää jatkuvasti kasvavaa osaamispääomaa ja tiivistä KPMG:läisten yhteistyötä eri osaamisalueilla. Huolimatta vaikeammasta taloudellisesta toimintaympäristöstä olemme halunneet edelleen panostaa henkilöstöömme, josta KPMG:n arvokas osaamispääoma kumpuaa.

Olen iloinen siitä, että olemme kyenneet laajentamaan ja syventämään osaamistamme myös aikana, jolloin taloudelliset realiteetit väistämättä korostuvat. Henkilöstömme sitoutuminen on ollut esimerkillistä, ja se mahdollistaa asiakastyön laadun ja kehittämisen myös jatkossa.

Tänään tulevaisuuden näkymät ovat valoisammat kuin vuosi sitten. Olemme aloittaneet uuden tilikauden täynnä tahtoa viedä toimintaamme tavoitteellisesti yhdessä eteenpäin, kasvua vahvistaen ja kannattavuutta ylläpitäen.

KPMG:llä kaikki palvelut – tilintarkastus, veropalvelut, yritysjärjestelyt ja liikkeenjohdon konsultointi – ovat ydinpalveluja, joissa näemme paljon kasvupotentiaalia ja jotka muodostavat toimintamme perustan. Strategiamme ytimen muodostavat asiakkaamme ja henkilöstömme. Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset ja varmistaa henkilöstömme osaamisen ja työmotivaation joka päivä.

Kiitos päättyneen tilikauden yhteistyöstä. On ilo työskennellä kanssanne!

Raija-Leena Hankonen
Toimitusjohtaja

Katsaus tilikauteen 2012–2013

Missio, visio ja strategia

Missio

toimintamme tarkoitus

 • Tehtävämme on siirtää osaamisemme arvoksi ja hyödyksi asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Visio

tulevaisuuden tavoitteemme

 • Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja valitsemillamme palvelualueilla.
 • Liikevaihdolla ja henkilöstölukumäärällä mitattuna haluamme olla Suomessa ykkösenä.
 • Toimintamme on kannattavaa.
 • Maineeltamme olemme alan luotetuin ja arvostetuin yritys ja samalla haluttu työnantaja kokeneiden osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa.

Strategia

miten saavutamme tulevaisuuden tavoitteemme

 • Kattava palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa sekä vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme palvelujamme laajasti ottaen huomioon yhteiskunnan meille asettamat riippumattomuusvaatimukset.
 • Kehitämme palvelu- ja tuotevalikoimaamme niin, että pystymme vastaamaan nopeasti ympäristön ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Säilytämme toimintamme korkean laatutason ja hallitsemme riskimme.
 • Työnantajana tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia uravaihtoehtoja kansainvälisessä ympäristössä.
 • Saavutamme tavoitteemme toimimalla kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti.

 


Palvelut

 
Expert

Annamme syvällisemmän näkemyksen.

 
Global Mindset

Ajattelemme yli rajojen.

 
Forward Thinking

Ennakoimme muutoksia.

 
Value Adding

Tuotamme lisäarvoa.

 
Passionate

Menemme askeleen pidemmälle.

Tilintarkastuspalvelut

Lähtökohtamme tilintarkastustoiminnassa on asiakkaan tilanteen ymmärtäminen. Toimimme aktiivisessa suhteessa asiakkaisiimme ja tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämistä. >>

Veropalvelut

KPMG on alansa johtava veropraktiikka Suomessa. Palvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin, ennakointiin ja suunnitteluun. >>

Neuvontapalvelut

Monipuolisten neuvontapalveluidemme myötä annamme apua muun muassa yrityksen kasvuun, suorituskyvyn parantamiseen, johtamisen kehittämiseen, hyvään hallinnointiin sekä riskien hallintaan. >>

 
Toimintamme asiakkuuksissa on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Saamamme asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset kertovat meidän onnistuneen työssämme. Asiakassegmentoinnilla ja alueellisella läsnäololla kohdennamme jatkossakin panostuksiamme yksittäisen asiakkaan hyväksi.
Kimmo Antonen | Johtaja, Asiakkuudet ja markkinat

ITA 2013 Tax awards

Finnish M&A Tax Advisory Firm of the Year
Finnish Corporate Tax Firm of the Year

International Tax Review - Europe Tax Awards 2013

Finland Tax Firm of the Year WINNER

Euromoney Real Estate Awards 2013

Best Advisor of Real Estate Taxation Services – Finland

Vuoden verokonsultti / tilintarkastus­toimisto 2013

 

Luottamuksen arvoinen

Luotettavuus, korkea ammattietiikka ja riippumattomuus ovat toimintamme kulmakivet. Laaja palveluvalikoimamme tilintarkastuksessa, vero- ja neuvontapalveluissa merkitsee, että voimme tarjota asiakkaillemme kaikkia palvelujamme ottaen huomioon toiminnallemme asetetut riippumattomuus­vaatimukset. Yhtenäiset toimintatavat turvaavat sen, että asiakkaalle tehty työ toteutetaan samoin periaattein kaikkialla, missä KPMG toimii.

Toimialapohjainen lähestymistapa

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteiden ymmärtämiseen ja kattavaan toimiala­osaamiseen. Korkean ammattitaidon ylläpitämiseksi tuemme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Asiakastiimeissä työskentelevät asiantuntijamme ovat perehtyneitä juuri kyseisen toimialan erityispiirteisiin, sitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin sekä alan kehitykseen ja haasteisiin niin kotimaassa kuin globaaleillakin markkinoilla.

Liikevaihto palvelualueittain

Liikevaihto palvelualueittain %

 

 

Tilintarkastus (49 %)

 

Veropalvelut (23 %)

 

Neuvontapalvelut (28 %)

Toimialat, liikevaihto

Toimialat, liikevaihto M€

 

 

Julkishallinto ja terveydenhuolto (11 630)

 

Rakentaminen ja kiinteistösijoittaminen (8 990)

 

Kaupan ala (14 269)

 

Pankki-, vakuutus- ja rahoitussektori (12 933)

 

Teknologia, media ja telekommunikaatio (8 564)

 

Teollisuus (20 455)

 

Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt, henkilöasiakkaat ja muut palvelut (11 778)

Kansainvälisen verkoston hyödyt

Toimintatapamme ja laatustandardimme noudattavat KPMG:n kansainvälisiä vaatimuksia. Työssämme yhdistämme kansainvälisen verkostomme osaamisen paikallisten olosuhteiden tuntemiseen, mikä luo merkittävää lisäarvoa niin globaalien kuin paikallisten asiakkaidemme käyttöön. Teemme yhteistyötä yli palvelualuerajojen ja KPMG-jäsenyritysten kesken ja yhdistämme näin monipuolisen osaamisemme selkeiksi, lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi asiakkaillemme.

 

Listayhtiöt/Julkishallinto/muut, prosenttiosuus liikevaihdosta

Listayhtiöt/Julkishallinto/muut, prosenttiosuus liikevaihdosta %

 

 

Rahoitussektori (14 %)

 

Julkishallinto (13 %)

 

Perhe- ja kasvuyritykset (30 %)

 

Listayhtiöt ja muut suuryritykset (43 %)

Vastuullisesti

Toimintamme rakentuu vahvasti KPMG:n yhteiselle arvopohjalle, joka korostaa toistemme arvostamista ja yhteistyötä, riippumattomuutta ja kannanottojemme perustamista tosiasioihin, avointa ja rehellistä viestintää sekä yhteiskunnallisen vastuun kantamista.

Käymme aktiivista vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja kehitämme omaa palvelu- ja tuotevalikoimaamme sekä alueellista tarjontaamme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme tarttumaan nopeasti muuttuvan toiminta­ympäristön asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Tämä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoastaan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi.

Tilintarkastuspalvelut

 
Tehostimme voimakkaasti tilintarkastusprosessejamme ottamalla käyttöön uusia tietojärjestelmäpohjaisia tarkastusvälineitä. Lisäksi Lahteen perustettu sisäinen palvelukeskuksemme käynnisti toimintansa. Uusilla työvälineillä ja palvelukeskusmallilla pystymme vapauttamaan kokeneempien tilintarkastajiemme työaikaa asiakkaille samanaikaisesti kun tarkastustyömme laatu ja tarkkuustaso paranevat entisestään.
Ari Eskelinen | Johtaja, Tilintarkastuspalvelut

Varmistamme taloudellisen informaation luotettavuuden

Asiantunteva ja luotettava tilintarkastus sekä erittäin vahva markkina-asemamme niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ovat toimintamme perusta. Keskeisin tehtävämme on valvoa, että tilinpäätös ja muu asiakkaidemme julkistama taloudellinen informaatio täyttävät voimassa olevien säännösten vaatimukset. Lähtökohtana tilintarkastukselle on asiakkaan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristöön liittyvien riskien ymmärtäminen. Hyödynnämme tarkastuksessa moderneja, tietojärjestelmä­pohjaisia työvälineitä. Aktiivinen yhteydenpitomme sekä raportoiminen työmme tuloksista auttavat asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa.

Toimialapohjainen ja riskilähtöinen lähestymistapa

Tilintarkastuksen tekninen toteuttaminen on vahvasti säänneltyä alan standardistolla ja lainsäädännöllä. Tarkastuksen painopistealueita määriteltäessä otetaan huomioon kohdeyhtiön toimialan erityisvaatimukset ja riskikohteet, jotka ovat usein erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä listattu yhtiö, perheyhtiö, julkishallinnon toimija, yhdistys, säätiö tai asunto-osakeyhtiö. Omistajien ja lainsäätäjien intressit ja sitä kautta myös odotukset tilintarkastajien suuntaan vaihtelevat melkoisesti.

Vastaamme näihin haasteisiin keskittämällä tilintarkastuksia kunkin asiakkaan toimialaan perehtyneille tilintarkastajille ja tarkastustiimeille. Teemme tiivistä yhteistyötä vero- ja neuvontapalveluiden sekä kansainvälisen ketjumme kollegoidemme kanssa ja tuomme myös tätä osaamista aktiivisesti asiakkaidemme käyttöön.

Lisätietoa tilintarkastuspalveluistamme >>

Veropalvelut

 
Palvelujen liikevaihto kasvoi yritysjärjestelyjä lukuun ottamatta kaikilla osa-alueilla.  Suurinta kasvu oli välilliseen verotukseen ja siirtohintoihin liittyvissä veropalveluissa. Vahvistimme myös alueellista palvelutarjontaa sekä vero- että lakipalveluissa.
Timo Torkkel | Johtaja, Veropalvelut

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä ylikansallinen sääntely, kuten muun muassa EU ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten verosuunnittelulle. Yritykset joutuvat yhä enemmän huomioimaan veronäkökohdat liiketoimintastrategioissaan, toimintaprosesseissaan ja riskien hallinnassa. Veropalvelumme keskittyvät asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin auttaen hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita sekä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia.

Ennakointia ja suunnittelua

Verojen osuus kustannuksista on monissa yrityksissä kolmen suurimman kustannuserän joukossa. Jatkuvasti muuttuvan verolainsäädännön ja toimintaympäristön keskellä yrityksen on mahdollista saavuttaa liiketoiminnalleen lisäarvoa ja kustannussäästöjä veroasioiden ennakoinnilla, suunnittelulla ja käytännön asioiden tehokkaalla hallinnalla, olipa yrityksen toiminnan painopiste kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Alansa johtava Suomessa

KPMG:n veropalvelut on alansa johtava veropraktiikka Suomessa. KPMG on jo useana vuonna peräkkäin arvioitu Suomen johtavaksi veropraktiikaksi International Tax Review’n vuosittaisessa World Tax Guide -listauksessa.  Tuotamme laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten ja yksityishenkilöiden vero-ongelmiin. Palvelumme perustuvat vankkaan verolainsäädännön, kirjanpitolainsäädännön, muun juridiikan sekä talouden osaamiseen. Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yritysten koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen kokonaisetu.

Lisätietoa veropalveluistamme >>

Neuvontapalvelut

 
Ammatillisesti osaava henkilöstömme on entistäkin paremmin onnistunut auttamaan asiakkaitamme tavalla, joka edistää heidän liiketoimintaansa. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan henkilöstöämme ja aikaansaamaan kasvua useimmilla liiketoiminta-alueillamme, vaikka yritysjärjestelyjen vähyys verrattuna edelliseen tilikauteen vaikuttaa liikevaihtoomme.
Christian Liljeström | Johtaja, Neuvontapalvelut

Neuvontapalveluissa yhdistämme monipuolisen osaamisemme ja kokemuksemme selkeiksi ratkaisuiksi asiakkaidemme haasteisiin – kasvuun, suorituskyvyn parantamiseen, johtamisen kehittämiseen, hyvään hallinnointiin ja riskien hallintaan toiminnan kaikissa vaiheissa.

Liikkeenjohdon konsultointi

Edelläkävijät huomioivat huomisen mahdollisuuksia jo tänään eivätkä mieti pelkästään ratkaisuja eilisiin ongelmiin. Organisaatioiden etsiessä lähestymistapoja, keinoja ja ohjausmalleja johtamisen, suorituskyvyn ja riskien hallinnan parantamiseen, KPMG:n Liikkeenjohdon konsultointi -palvelut voivat auttaa. Ammattilaisillamme on laajaa kokemusta johtamisjärjestelmistä, operatiivisen toiminnan parantamisesta ja tehostamisesta, talouteen, tietoteknisiin ratkaisuihin ja hallintotapoihin liittyvien kokonaisuuksien muutosprojekteista sekä riskienhallinnan ja yritysvastuun kehittämisestä. Teemme myös erilaisia varmennuspalveluita ja tietoturvaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä toimeksiantoja laajalle asiakaskunnalle.

Yritys- ja rakennejärjestelyt

Nykyisessäkin taloustilanteessa avautuu mahdollisuuksia tehdä rakenteellisia muutoksia, jotka ovat etenkin pitkällä aikavälillä kannattavia ja joilla voi vaikuttaa koko toimialan liiketoimintalogiikkaan. Tarttumalla taantumanaikaisissa toimialan murrosvaiheissa syntyviin yritysjärjestelymahdollisuuksiin yritys voi parantaa mahdollisuuksiaan erottautua kilpailijoistaan, vahvistaa markkina-asemaansa ja hankkia poikkeuksellista kilpailuetua. Tarjoamme kattavat palvelut yritys- ja rakennejärjestelyprosessin sekä niihin liittyvien strategisten kysymysten arviointiin. Avustamme asiakkaitamme myös järjestelyjen rahoittamiseen, pääomien hallintaan ja rahoitukseen sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa neuvontapalveluistamme >>

Henkilöstö

Olemme erityisesti panostaneet tilikauden aikana valmentavan esimiestyön ja osaamisen kehittämiseen sekä työnantajakuvan kirkastamiseen.

 
Tavoitteellisuus, usko tulevaisuuteen, rohkeus ja optimismi – näillä me teemme tulevaisuutta. Tämän viestin lähetämme myös tuleville työkavereillemme, uusille KPMG:läisille.
Nina Gros | Henkilöstöjohtaja

KPMG:n kaltaisen asiantuntijaorganisaation menestymisen edellytyksenä on toimiva työyhteisö. Henkilöstön hyvinvoinnista, palkitsemisesta sekä osaamisen ja johtamisvalmiuksien jatkuvasta kehittämisestä huolehtimalla varmistamme, että palveluksessamme on osaamiseltaan asiakastarpeita vastaava ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö. Tavoitteenamme on olla ”Employer of Choice”, työnantajana haluttu ja arvostettu sekä nykyiselle henkilöstöllemme että uusia uramahdollisuuksia etsiville nuorille ja kokeneille asiantuntijoille.

Henkilöstöä Suomessa 805

Henkilöstö palvelualueittain Suomessa

Henkilöstö palvelualueittain Suomessa %

 

 

Tilintarkastuspalvelut (46 %)

 

Veropalvelut (19 %)

 

Neuvontapalvelut (22 %)

 

Tukipalvelut (13 %)

Henkilöstön ikärakenne

Henkilöstön ikärakenne %

 

 

Alle 30-vuotta (32 %)

 

31-40 vuotta (40 %)

 

41-50 vuotta (17 %)

 

Yli 50 vuotta (11 %)

Työntekijöiden sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma %

 

 

Miehet(47 %)

 

Naiset(53 %)

Vuorovaikutteinen esimiestyö

Strategiamme toteutuminen edellyttää osaavia esimiehiä, jotka haluavat kehittyä ja mahdollistaa laadukkaan henkilöjohtamisen KPMG:llä. Siksi konsernin johtoryhmä käynnisti tilikauden alussa valmentavan esimiestyön kehittämishankkeen, LEAD KPMG:n. Haluamme selkeyttää entisestään yhteistä käsitystä siitä, mitä hyvä johtaminen ja esimiestyö tarkoittavat, pureutua haastaviin esimiestilanteisiin ja löytää käytännön keinoja motivoivalle ja valmentavalle johtamiselle, joka innostaa ihmisiä pääsemään parhaaseensa.

Valmentavaa johtamista

Tavoitteenamme on yhdessä kehittää työympäristöstämme entistä avoimempi ja vuorovaikutteisempi, missä jaetaan aktiivisesti tietoa, etsitään uusia ratkaisuja ja jossa vanhoja vakiintuneita toimintatapoja voi myös kyseenalaistaa.

Hanke alkoi esimiesroolien ja -vastuiden selkiyttämisellä ja valmentavien esimiestaitojen määrityksellä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa esimiehiä tuettiin valmentavan johtamisen toimintatapojen käyttöönotossa valmennuksilla ja henkilökohtaisilla keskusteluilla. Tulevalla tilikaudella painopistealue on toimeksiantojen johtamisessa, jolloin tarkastellaan valmentavaa johtamista ja esimiehen roolia projektitiimeissä ja toimeksiannoissa.

Osaaminen menestyksen lähteenä

Muuttuva toimintaympäristömme edellyttää jatkuvaa palvelujen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista. Tilikauden aikana rekrytoitujen 89 uuden KPMG:läisen mukana saimme vahvistettua osaamistamme ja luotua uusia palvelukokonaisuuksia.

Koulutusta Suomessa ja ulkomailla

Yhä laajempi palveluvalikoima ja toimialaosaaminen sekä kansainvälisen verkostomme laajuus varmistavat sen, että jokaisella KPMG:läisellä on mahdollisuus kehittää osaamistaan mielenkiintoisissa ja monipuolisissa tehtävissä uran kaikissa vaiheissa. Asiantuntijamme osallistuvat tilikauden aikana lukuisiin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin ja koulutusohjelmiin sekä Suomessa että ulkomailla.  Koulutuspäiviä kertyi tilikaudella henkilöä kohden keskimäärin kuusi.

Yhdessä tekeminen korostuu entisestään

Yhdessä tekeminen ja työyhteisöltä ja kollegoilta oppiminen korostuvat projektiluontoisessa työssä erityisesti. Tunnistimme eri palvelualueiden koulutustarpeita esimiehiä haastattelemalla. Kartoitimme myös laajan kansainvälisen verkostomme koulutustarjonnan ja täsmensimme kullekin KPMG:n palvelualueelle omat koulutuspolkunsa kehittymisen tueksi.

Koulutustavoitteet kaikille

Uratoiveet ja -tavoitteet sekä osaamisen kehittämisalueet määritellään kaksi kertaa vuodessa käytävissä kehityskeskusteluissa. Syksyn kehityskeskusteluissa on ollut tavoitteena asettaa kullekin työntekijälle juuri hänen nykyroolissaan tarvittavat koulutustavoitteet.

Yksi keskeisimmistä menestystekijöistämme on laaja kansainvälinen verkostomme. Tarjoamme asiakkaillemme omien asiantuntijoidemme lisäksi 154 eri maan asiantuntijoiden osaamisen ja henkilöstöllemme mahdollisuuden työskennellä osana tätä tiimiä. Myös ulkomaankomennusten merkitys ja niiden kautta kasvanut osaaminen ovat tärkeässä roolissa. KPMG:llä tuetaan liiketoiminnallisiin tarpeisiin pohjautuvien komennuksien lisäksi myös omaehtoisia työskentelyjaksoja ulkomailla.

172 sisäistä koulutusta tilikauden aikana.
Keskimäärin 6 koulutuspäivää vuodessa.

Työnantajakuva syntyy sisältäpäin

Korkea ammattietiikka, toimivat ja tehokkaat, asianmukaisesti kuvatut prosessit sekä läpinäkyvyys ja avoin tiedon jakaminen ovat toimivan työyhteisön edellytyksiä. Avoin ja molemminpuolinen vuorovaikutus työyhteisössä on jokaisen KPMG:läisen vastuulla.

Universum TOP 50

World’s Most Attractive Employers 2013

Tavoitteena tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitattiin tilikauden aikana laajalla, joka toinen vuosi tehtävällä ilmapiirikyselyllä, jonka tuloksiin ja kehitystoimenpiteiden suunnitteluun pureuduimme ryhmissä. Työilmapiiriä arvioitiin myös säännöllisesti pitkin vuotta kuukausittaisella henkilöstöbarometrillä, jonka tulokset avoimine kommentteineen käsitellään kuukausittain sekä konsernin että palvelualueiden ja tukipalveluiden johtoryhmissä ja ne myös ohjaavat päätöksentekoa.

Työhyvinvointia ja kerhotoimintaa

Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisää työssä jaksamista. Tilikauden alussa otettiin käyttöön Sporttipassi laajoine liikunta- ja kulttuurietuineen ja se lanseerattiin näyttävästi tilikauden aluksi järjestetyissä työhyvinvointipäivissä, jotka toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Myös työpaikkahieronnan tukemista jatkettiin. Vapaa-ajan kerhotoiminta on säilyttänyt suosionsa ja tilikauden aikana KPMG:llä toimi kaikkiaan 14 kerhoa perhe- ja juoksukerhoista viinikerhoon.

Tehdään tulevaisuutta

Tilikauden aikana olemme uudistaneet sisäisin kehityshankkein sekä ulkoista että sisäistä työnantajakuvaamme. Lähtökohtana uudistukselle oli ajatus elämästä kokonaisuutena, jonka tärkeä osa työ on. Lopputulos kiteytyi muotoon ’Tee tulevaisuutta’, jolla uskomme tavoittaneemme palan KPMG:läistä identiteettiä.

Aktiivista korkeakoulutoimintaa

Olemme vahvasti mukana tukemassa koko toimialan kehitystä. Osallistumme korkeakoulutoimintaan laajasti koko maassa jakamalla osaamistamme luennoinnin, julkaisujen ja ainejärjestöjen kautta tapahtuvan opiskelijayhteistyön kautta.

Unelmista totta

Jo perinteeksi muodostuneen harjoittelijaohjelmamme kautta haluamme antaa alamme opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä kahdesta kolmeen kuukautta asiakastoimeksiannoissamme avustavan asiantuntijan tehtävissä. Eri harjoittelujaksoissa työskenteli tilikauden aikana yhteensä 64 harjoittelijaa, joista moni jatkoi opiskeluiden loppuunsaattamisen jälkeen KPMG:llä. Trainee-ohjelma onkin vakiintunut yhdeksi merkittäväksi rekrytointikanavaksemme.

64 harjoittelijaa sai meiltä työkokemusta.

Heistä 18 on tänään meillä vakituisessa työsuhteessa.

Saman katon alle

 

 
Uudet toimitilamme Helsingissä valmistuvat Töölönlahdelle vuoden 2013 lopulla. Haluamme tarjota henkilöstöllemme modernit työtilat, jotka tukevat toimintaamme ja tavoitteitamme pitkälle tulevaisuuteen.
Juha Purovesi | Talous- ja hallintojohtaja

Innostavaa toimintakulttuuria
Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut tiivistää yhteystyötä ja vahvistaa tiedon jakamiseen kannustavan organisaatiokulttuurin kehittymistä. Muutos entisiin tiloihimme on merkittävä. Yksittäisistä työhuoneista ja pitkistä käytävistä siirrytään avaraan avotoimistoon. Lisäksi ensimmäistä kertaa noin 500 KPMG:läistä pääsee saman katon alle. Tämän ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitammekin paremmin. Meille on myös tärkeää olla sekä asiakkaidemme että henkilöstömme näkökulmasta keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Vastuullisuuden periaattein
Arvojemme mukaisesti myös vastuullinen toiminta muun muassa ympäristö- ja energiakysymyksissä on meille keskeistä. Toimitalomme rakentamiseen ja käyttöön liittyvät ratkaisut on tehty kannattavan vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Avainsanoja suunnittelussamme on ollut muunneltavuus, toimivuus ja ympäristöystävällisyys.

Yritysvastuu

 

 
Suurin vaikutusmahdollisuutemme yritysvastuun saralla on se, että neuvomme ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan omaa liiketoimintaansa vastuullisesti ja kehittämään vastuullisuuteen perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.
Esa Kailiala | Sponsoring Partner

Käytännön tekoja

KPMG on aina toiminut pitkäjänteisesti ja rakentanut toimintaansa kestävälle pohjalle. Meille vastuullisuus on ennen kaikkea käytännön tekoja arkipäivän toiminnassa. Aktiivinen toimintamme osana ympäröivää yhteiskuntaa on sidoksissa KPMG:n arvoihin. Arvomme sekä eettisen toimintamme lähtökohdat ja perusperiaatteet määrittelevä code of conduct -ohjeistus muodostavat yhtenäisen toimintatapamme perustan.

KPMG sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen

KPMG-ketjun jäsenyritykset ovat sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteen tavoitteena on edistää yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Vastuullisuutemme neljä roolia

Liiketoimintaamme kuuluu valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Liiketoimintamme luonteen vuoksi meillä on merkittävä rooli Suomen liike-elämässä, mikä asettaa vaatimuksia myös meille. Tämä toisaalta antaa myös erinomaisia mahdollisuuksia vaikuttaa vastuullisten toimintatapojen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen eri yrityksissä ja organisaatioissa.

Tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Olemme tiivistäneet vastuullisuusstrategiamme neljään eri rooliin. Vastuullisuutemme toteutuu, kun toimimme aktiivisesti näillä kaikilla neljällä osa-alueella.

 • Asiantuntija
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaja
 • Vastuullinen työnantaja
 • Ympäristön vaalija

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemukseemme. Haluamme nostaa ajankohtaisia teemoja yleiseen keskusteluun, viedä vuoropuhelua paikalliselle tasolle lähelle asiakasta ja olla aktiivisesti mukana oman toimialamme kehittämisessä. Tuemme yhteiskuntaa myös hyväntekeväisyydellä. Vastuullisena työnantajana otamme vastuun omasta henkilöstöstämme ja työmarkkinoista. Mahdollistamme henkilöstömme osallistumisen yhteiskuntamme kehittämiseen. Asiantuntijuus on kaiken toimintamme perusta kattaen teknisen ja toiminnallisen osaamisen sekä markkina- ja asiakastuntemuksen. Ympäristön vaalijana korostamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita sekä mittaamme ja raportoimme toimenpiteiden vaikutuksia.

Toimintamme merkittävimmät hiilidioksidipäästöt

Toimintamme merkittävimmät hiilidioksidipäästöt %

 

 

Sähkön- ja lämmönkulutus (53 %)

 

Automatkat (12 %)

 

Lentomatkat (35 %)

 

Olemme seuranneet toimintamme hiilidioksidipäästöjä vuodesta 2007 lähtien osana KPMG Internationalin Global Green Initiative -ohjelmaa. Alkuvuodesta 2014 Helsingin toimistomme muuttaa uuteen KPMG-taloon, jolle tavoitellaan LEED Gold -sertifikaattia rakennusvaiheen ajalle. Toimiston omia ympäristökäytäntöjä on tarkoitus kehittää edelleen ja erityisesti tavoitellaan pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on liittyä vuoden 2014 aikana WWF:n Green Office -verkostoon ja saada hyväksyntä KPMG:n ympäristöohjelmalle seuraavan tilikauden aikana.

International Accounting Bulletin 2013

Sustainable Firm of the Year

International Accounting Bulletin 2013

Social Networking Champion of the Year

International Accounting Bulletinin vuosittaisessa rankingissa vastuullisin yritys jo toisena peräkkäin. Lisäksi Social Networking Champion -palkinto Davos-talousfoorumin WEFlive-viestinnästä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä.

Vastuullisuus yhä vahvemmin osa asiakkaidemme liiketoimintaa

KPMG:llä on palvelujensa kautta mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi asiakkaidensa vastuullisuuteen. Vuoden 2012 aikana vastuullisuus on integroitunut yhä vahvemmin asiakkaidemme liiketoimintaan ja prosesseihin. Tämä koskee niin sijoittajia kuin muutakin yritystoimintaa. Haluamme auttaa asiakkaitamme toimimaan vastuullisuuden edelläkävijöinä omalla toimialallaan.

Informatiivisempaa ja avoimempaa raportointia

Olemme pitkään varmentaneet asiakkaidemme vastuullisuusraportteja. Tämä on auttanut asiakkaitamme kehittämään vastuullisuuteen ja sen raportointiin liittyviä prosessejaan sekä sidosryhmille tarjottavia tietoja. Viime vuosina ympäristöasiat, sosiaaliset kysymykset ja hallintotapa ovat myös tulleet entistä vahvemmin osaksi strategiaprosesseja, sisäistä tarkastusta ja yrityskauppoja.

Uusi GRI-raportointiohjeistus G4 julkaistiin 2012 kesällä ja se on jo nyt näkynyt toimeksiannoissa. G4:ssä yrityksiä ohjeistetaan kiinnittämään huomiota koko arvoketjuun ja asiakkaamme ovatkin olleet yhä kiinnostuneempia siitä, miten alihankintaketjun vastuullisuutta voidaan arvioida. Olemme tilikauden aikana arvioineet muun muassa maariskejä ja yksittäisten yritysten alihankintaketjuja. Informatiivisempaa ja avoimempaa raportointia ajavat myös kehitteillä oleva integroitu raportointi, vilkas verokeskustelu ja ensimmäiset julkaistut verojalanjäljet sekä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden, GRI:n, allekirjoittaneita sijoittajia koskeva uusi raportointikehikko.

Sosiaalinen vastuu

Myös sosiaalinen vastuu on ollut nouseva trendi ja asiakkaamme ovat olleet erityisen kiinnostuneita ymmärtämään siihen kuuluvia aiheita ja niiden hallintaa. Esimerkiksi yrityskaupoissa olemme arvioineet vastuullisuusasioihin liittyviä riskejä yhä laajemmin. Perinteisten ympäristöriskien arviointien (environmental due diligence) rinnalle ovat nousseet vastuullisuusarvioinnit, joissa tarkastellaan myös esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiä ja hallintotapa-asioita. Tietyillä toimialoilla vastuullisuuskysymykset vaikuttavat jo merkittävästi yritysten arvoon riskien, ympäristövastuiden ja mahdollisuuksien kautta. Ilmastomuutoksen hallinnan ja siihen sopeutumisen tarpeen seurauksena eri puolilla maailmaa on luotu uusia taloudellisia kannustimia muun muassa mobilisoimalla ilmastorahoitusta ja kehittämällä päästökauppajärjestelmiä.

Vastuullista sijoittamista

Yhä useammat institutionaaliset sijoittajat ovat halunneet luoda uusia prosesseja vastuullisen sijoittamiseen sekä kasvattaa sijoituksesta vastaavan henkilöstön osaamista esimerkiksi vastuullisuuden megatrendeistä ja toimialakohtaisista vastuullisuuskysymyksistä. Tällä tavoitellaan parempaa tuotto-riskisuhdetta sijoittamisessa. KPMG on tilikauden ajan toiminut aktiivisena jäsenenä yritysvastuuverkosto FIBSissä sekä vastuullisen sijoittamisen yhdistys FINSIFissä.

Tilinpäätös

Konserni
Tilikausi 2012–2013 Tilikausi 2011–2012 Tilikausi 2010–2011
Liikevaihto milj. € 93,4 95,8 87,2
-muutos % -2,5 % 10,0 % 10,0 %
Liikevoitto milj. € 8,2 8,2 8,7
-%:a liikevaihdosta 8,8 % 8,5 % 9,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 45,6 % 45,6 % 49,0 %
Omavaraisuusaste 47,3 % 48,4 % 48,9 %