Suomi

Rekisteriseloste 

KPMG:n alumni-rekisterin tietosuojaseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1.6.2013

Rekisterin pitäjä

KPMG Oy Ab, Mannerheimintie 20 B, PL 1037, 00101 Helsinki, p. 020 760 3266

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Kollmann, HR Manager
Mannerheimintie 20 B, 00101 Helsinki

p. 020 760 3266

 

Rekisterin nimi

Alumni-rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Säilyttää KPMG:llä työskennelleiden alumnien tiedot yhteydenpitoa ja tiedotusta varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Nimi - ja yhteystiedot, tehtävänimeke ja nykyinen työnantaja ja KPMG:llä työskentelyvuodet sekä muut, henkilön itsensä jättämät lisätiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö itse sekä KPMG:n asiakkuudenhallintajärjestelmä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

KPMG Oy Ab ei luovuta alumnirekisterin tietoja konsernin ulkopuolisille, kolmansille tahoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

KPMG Oy Ab -alumni-rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitovat KPMG:n normaalit salassapitovelvoitteet.

 

Tarkastusoikeus

Alumnilla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja alumnirekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
KPMG Oy Ab / Maria Kollmann
PL 1037,
00101 Helsinki

 

Tarkastuspyyntö voidaan tehdä esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyvät tarkastuspyyntölomakkeen avulla: http://www.tietosuoja.fi/3186.htm

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

KPMG pyrkii oma-aloitteisesti ylläpitämään rekisterin tietojen ajantasaisuutta. Lisäksi rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja ilman aiheetonta viivytystä saatuaan alumnin vaatimuksen.

 

Korjausvaatimus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen alumni@kpmg.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Alumnilla on oikeus kieltää KPMG Oy Ab:ta käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Alumni voi ilmoittaa kiellosta osoitteeseen alumni@kpmg.fi