Suomi

Kuluttajatuotteet ja kaupan ala 

Kuluttajatuotteiden ja kaupan toimialaan kuuluvat kuluttajatuote-, elintarvike- ja juomateollisuus sekä vähittäis- ja tukkukauppa. Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen, uudet teknologiat ja kaupankäynnin uudet muodot sekä kasvutalouksien tarjoamat mahdollisuudet muokkaavat totuttuja toimintamalleja. Asiakastarpeiden tunnistaminen on entistä tärkeämmässä roolissa. Toimitusketjujen kustannustehokas hallinta on yhä vaativampaa, ja vaatimukset vastuullisuudesta sekä läpinäkyvyydestä kasvavat.
Nainen ostoksilla

Sosiaalisen median ja verkkokaupan myötä asiakastarpeet yksilöllistyvät ja ostokäyttäytyminen pirstaloituu. Kuluttajien kokemukset ja sosiaalinen media muokkaavat myös markkinointia. Vastuullisuusvaatimusten kasvaessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset yritysten viestintää ja raportointia kohtaan kasvavat.

 

Asiakaskunnan tarpeiden tunnistaminen ja entistäkin asiakaslähtöisempi toiminta kaupan kilpailukeinona korostuvat. Uusien innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen myötä joustavuus – mutta myös monimutkaisuus – lisääntyy. Kaupankäynnin uudet muodot, verkko ja mobiili, integroituvat perinteisiin myyntikanaviin. Uudet teknologiat haastavat aikaisemmat toiminta- ja raportointimallit. Avainasemaan nousevat turvallisuus, teknologian toimivuus sekä prosessien ja arvoketjujen kustannustehokkuus.

Ota yhteyttä

Jukka Rajala

Jukka Rajala

Audit Partner, KHT

020 760 3718

Globaalitaloudessa ja erityisesti kehittyvillä markkinoilla tapahtuvat muutokset muokkaavat kaupan alan ja kulutustavarateollisuuden investointi- ja tuotantorakenteita ja logistiikkavirtoja. Ostovoiman kasvaessa väestörikkaista kasvutalouksista on tullut alalle merkittävä markkina-alue.

 

Haasteellisessa toimintaympäristössä menestystekijöitä asiakaslähtöisyyden ja uusien teknologioiden hyödyntämisen ohella ovat muun muassa logististen ketjujen hallinta, operatiivisen tehokkuuden parantaminen, brändien hallinta ja kehittäminen, lisääntyvän viranomaissääntelyn huomioonottaminen sekä vastuullisuuden ja eettisten vaatimusten kääntäminen kilpailueduksi.

 

Meillä KPMG:llä on laaja näkemys kaupan alalta ja kuluttajaliiketoiminnasta ja kattavasti tietoa alan trendeistä ja kehityssuunnista. Yhdessä kansainvälisen asiantuntijaverkostomme kanssa seuraamme tiiviisti, mitä alan yrityksissä ja toimintaympäristössä tapahtuu. Autamme asiakkaitamme ennakoimaan muutosten mahdollisia pitkän ja lyhyen tähtäimen vaikutuksia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet. 

Yhteystiedot

KPMG:n toimipaikat
Toimimme Suomessa 23 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.

Miten voimme auttaa

  • Toimitusketjun hallinta
  • Verkkokaupan ratkaisuihin liittyvät neuvontapalvelut 
  • Tietoturvan ja -järjestelmien arviointi- ja neuvontapalvelut
  • Riskienhallinta ja sisäisen tarkastuksen palvelut 
  • Operatiivisen toiminnan tehostaminen ja kassavirran hallinta
  • Vastuullisuuteen ja -raportointiin liittyvät palvelut
  • Toimialan benchmarking-selvitykset 
  • Yritysjärjestelyt
  • Kansainvälisen kaupan arvonlisäveropalvelut sekä tulliverotukseen liittyvät palvelut
  • Siirtohinnoitteluun ja -dokumentointiin liittyvät palvelut