Suomi

Yrityksen rakennejärjestelyt 

Autamme omistajayrittäjiä ja konserneja yrityksen rakennejärjestelyihin liittyvissä asioissa kuten toimintamuodon vaihdoksissa, sulautumisissa ja jakautumisissa, liiketoimintasiirroissa, osakevaihdoissa, sukupolvenvaihdoksissa sekä liiketoimintakaupossa.

Toimintaympäristön dynaamisuus ja liiketoimintaa koskevat strategiset ratkaisut saattavat edellyttää omistus- ja yritysrakenteen muokkaamista yrityksen elinkaaren aikana. Keinoja, joilla omistus- ja yritysrakenteita voidaan muokata, nimitetään yritys- tai rakennejärjestelyiksi.

 

Jokaiseen rakennejärjestelyyn liittyy verovaikutuksia olipa kyseessä sitten yritysosto tai -myynti, sukupolvenvaihdos tai konsernirakenteen muodostaminen tai sen purkaminen. Verovaikutusten ymmärtäminen ja niiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa pienentää järjestelyihin liittyviä riskejä ja mahdollistaa rationaalisen päätöksen tekemisen järjestelyyn ryhtymisestä.

Ota yhteyttä

Kansainvälinen yritysverotus

Markku Lepistö

Markku Lepistö

Tax Partner

020 760 3390

Palvelumme perustuvat järjestelylle asetettujen tavoitteiden pohjalta rakennettuun kokonaisuuteen, jossa veronäkökulman lisäksi on huomioitu myös taloudellinen tehokkuus sekä yhtiöoikeudelliset edellytykset.

 

Tilannekohtaisesti räätälöidyt ratkaisumme mahdollistavat yrityksen toiminnan tehostamisen ja tuottavat kustannussäästöjä sekä yritykselle että sen omistajille. Lisäksi maailmanlaajuinen KPMG-kontaktiverkostomme mahdollistaa järjestelyjen toteutuksen ja vaikutusten selvittämisen myös kansainvälisissä, rajat ylittävissä tilanteissa.

 

Vero- ja liikejuridiikan asiantuntijoillamme on vankka oikeudellinen ja taloudellinen osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus asiakkaiden liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Löydämme oikeudellisesti kestävät ja verotehokkaat toimintatavat niin yrityksen kuin omistajan kannalta.

 

  Palvelutarjontamme käsittää muun muassa seuraavat järjestelyt:

   

  • Yrityksen perustaminen, toimintamuodon muutokset ja toiminnan lopettaminen
  • Sulautuminen ja jakautuminen
  • Liiketoimintasiirrot ja osakevaihdot
  • Sukupolvenvaihdokset
  • Osake- ja liiketoimintakaupat