Suomi

Verosuunnittelu ja -neuvonta 

Verosuunnittelu- ja neuvontapalvelumme auttavat yritystä hyödyntämään verotukseen liittyviä suunnittelumahdollisuuksia, sekä hallitsemaan verotukseen liittyviä velvoitteita ja riskejä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tilanteissa.

Menestyvän yrityksen tulee toimia verotehokkaasti. Verotuksen kokonaisvaltainen hallitseminen edellyttää yritykseltä sekä lyhyen että pidemmän aikavälin huomioivaa verostrategiaa.


Erityisen ajankohtaista verosuunnittelu on toimintaympäristön muutostilanteissa. Yritysten tulee jatkuvasti reagoida muuttuvan verolainsäädännön mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin, esimerkiksi hyödyntämällä verokannustimia. Lisäksi kansainvälisessä toimintaympäristössä on mahdollista huomioida muun muassa eri maiden tulon jaksottamista koskevat säännökset.


Tehokkaalla verosuunnittelulla voidaan välttää mahdolliset verotukselliset riskit ja epävarmuudet. Kansainvälinen toimintaympäristö luo myös omat haasteensa, jolloin yrityksen on tärkeää hallita eri maihin kohdistuvat verokustannukset.

Ota yhteyttä

Kotimainen yritysverotus

Ari Engblom

Ari Engblom

Partner

020 760 3614

Kansainvälinen yritysverotus

Markku Lepistö

Markku Lepistö

Tax Partner

020 760 3390

Miten voimme auttaa – paikallisesti ja kansainvälisesti?

  • Yrityksen ja konsernin tosiasiallinen veroaste
  • Konsernin verotuksen läpikäynti
  • Konsernin sisäiset rakennejärjestelyt
  • Verokannustimien hyödyntäminen
  • Tulon jaksottaminen
  • Liiketoiminnan aloittaminen uudessa maassa
  • Aineettoman omaisuuden omistamisen keskittäminen konsernissa
  • Voittojen kotiuttaminen ulkomailta
  • Kiinteän toimipaikan muodostuminen
  • EU-vero-oikeudelliset haasteet, kuten tilanteet, joissa yritys on maksanut toisessa EU-maassa korkeamman verokannan mukaista veroa kuin paikalliset kilpailijat