Suomi

Liiketoiminta- ja rahoitusmallit 

Tuemme yritysjohtoa sekä laajoissa liiketoimintamallin muutosprojekteissa että pienemmissä toiminnan uudelleenjärjestelyissä. Kokeneet asiantuntijamme pystyvät avustamaan myös kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarkoituksenmukaisen rahoitusrakenteen suunnittelussa.

 

Lähestymme toiminnan muutostilanteita aina kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kunkin toimialan erityispiirteet ja muutoksiin olennaisesti liittyvät verovaikutukset.

Yrityksen strategiset linjaukset liiketoiminnan painopisteistä ja kehityssuunnista linkittyvät tyypillisesti myös toiminnasta aiheutuvaan verokustannukseen. Toiminnan laajentaminen yritysostoin tai orgaanisen kasvun kautta esimerkiksi tarjoaa yleensä hyvän mahdollisuuden suunnitella verotuksellisesti sopivin liiketoimintamalli ja toiminnan rahoitusrakenne.

 

Erityisesti kansainvälistymiseen tähtäävissä tilanteissa toimivan liiketoimintamallin valinnalla voi olla huomattavia vaikutuksia odotettavissa oleviin tuottoihin verotuksen kustannusten kautta. Vaikka yrityksen toimintaa ei laajentuisikaan tai liiketoimintamallia muutetaan vain verotuksellisista syistä, on toiminnan murrosvaiheiden verovaikutukset syytä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Ota yhteyttä

Jussi Järvinen

Jussi Järvinen

Tax Partner

020 760 3077

Tilanteeseen sopiva liiketoiminta- ja rahoitusmalli tuottaa yritykselle kustannussäästöjä ja viime kädessä lisäarvoa omistajille.  

Miten voimme auttaa?

  • Liiketoimintamallien suunnittelu, vaikutusanalyysit ja implementointi
  • Kansainvälisten omistusrakenteiden suunnittelu 
  • Avustaminen vieraaseen maahan etabloitumisessa yhteistyössä kansainvälisen KPMG-ketjun kontaktien kanssa
  • Rahoitusmallien suunnittelu
  • Verostrategian läpikäynti ja suunnittelu