Suomi

Hakemukset ja muutoksenhaku  

KPMG:n asiantuntijat tuntevat verotuksen menettelytavat ja ovat aktiivisesti mukana oikeuskäytännön kehityksessä. Autamme tunnistamaan tilanteet, jolloin on hyödyllistä hakea ennakkokannanottoa veroviranomaiselta. Avustamme myös erilaisissa valitus- ja muutoksenhakuprosesseissa sekä verotarkastuksessa.

Verovelvollisen liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset, uudistukset verolainsäädännössä ja oikeuskäytännössä sekä velvoitteet veroviranomaisia kohtaan näyttäytyvät moninaisina hakemus- ja valitusasioina. Verotarkastukseen tai verotuksen toimittamisen yhteydessä esitettyihin selvityspyyntöihin vastaaminen edellyttää huolellisuutta ja verotuksen asiantuntemusta.

 

Muutoksenhakumenettelyn lukuisat vaiheet on osattava hyödyntää. Myös uusien ja vaihtoehtoisten liiketoiminnallisten ratkaisujen verovaikutuksia voidaan jo etukäteen kartoittaa veroviranomaiselta haettavilla ennakkokannanotoilla. Parhaimmillaan verovelvollinen voi ratkaisuillaan saavuttaa kustannus- ja kilpailuedun muihin toimialan yrityksiin verrattuna saatuaan hyväksynnän verotehokkaille suunnitelmilleen.

Ota yhteyttä

Ari Engblom

Ari Engblom

Partner

020 760 3614

Miten voimme auttaa?

Hakemusten laadinta

  • Veroviranomainen käyttää harkintavaltaansa lupa- ja hakemusasioissa. Laadimme hakemukset kokemuksella mm. omistajanvaihdoksiin liittyviin tappioiden käyttölupiin, verohuojennuksiin sekä nimeämispäätöksiin.
  • Laadimme hakemukset kokemuksella ulkomailta maksetuista osingoista perityn lähdeveron palauttamiseksi.


Ennakkoratkaisuhakemukset

  • Ennakkoratkaisu tai ohjauspyyntö ovat verovelvollisen tapoja ennakoida sitovasti verokohteluaan. Verolajista ja ratkaisun antaneesta viranomaisesta riippuen myös kielteiseen kannanottoon voidaan hakea muutosta. Asiantuntijamme neuvovat, milloin ennakkoratkaisuhakemus on hyödyllistä tehdä.

Selvityspyynnöt

  • Asiantuntijamme auttavat verovelvollisia antamaan selvityksiä ja vastineita verotarkastukseen ja verotuksen toimittamisen yhteydessä esitettyihin selvityspyyntöihin.


Oikaisuvaatimukset

  • Oikaisuvaatimus, valitus hallinto-oikeudelle ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen antavat mahdollisuuden hakea palautusta aiemmin aiheetta tai liikaa maksettuihin veroihin.
  • Autamme myös veroriitojen ratkaisuissa.

Neuvottelut veronkantovironomaisten kanssa

  • Verovelvollisen tilapäiset maksuvaikeudet voivat edellyttää neuvotteluja veronkantoviranomaisten kanssa ja maksuohjelmasta sopimista.

Verokoulutukset

Feature image

KPMG järjestää asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia erikseen sovituista aiheista ja sovitussa laajuudessa. Monesti juuri yritykselle räätälöity koulutus on tehokkain tapa varmistaa liiketoiminnan kannalta olennainen osaaminen.