Suomi

Yritysjärjestelyiden verotus 

Tarjoamme yritysjärjestelyiden veropalveluita sekä teollisille- että pääomasijoittajille. Ryhmämme jäsenet ovat kokeneita yritysjärjestelyjen verotukseen erikoistuneita asiantuntijoita. Annamme liiketoimintalähtöistä veroneuvontaa esimerkiksi huutokauppatilanteissa tai carve out- järjestelyissä.

Ota yhteyttä

Jyrki Holla

Jyrki Holla

Tax Partner

020 760 3242

Vero due diligence

Yritysjärjestelyn yhteydessä tehtävä vero due diligencen tavoitteena on tunnistaa onko ostettavassa tai myytävässä yhtiössä merkittäviä veroriskejä, joilla voi olla vaikutusta yritysjärjestelyn yhteydessä. Selvitys tehdään yleensä osana laajempaa due diligence -selvistystä.


Kuinka vero due diligence havaintoja voidaan käyttää yritysjärjestelyn yhteydessä:

 • Kauppaneuvottelujen päättäminen, jos havaitut riskit ovat erittäin merkityksellisiä
 • Vero due diligence havaintojen ottaminen huomioon kauppakirjassa (Lakipalvelut)
 • Veromallinnus
 • Verostrukturointi
 • Vero due diligence -raportin jakaminen kolmansien osapuolten kanssa (esim. pankit, kanssasijoittajat, muut kolmannet osapuolet) 
 • Yritysjärjestelyn jälkeiset verotyöt

Verostrukturointi

Verostrukturoinnin avulla yritysjärjestely suunnitellaan siten, että yritysjärjestelyn jälkeinen rakenne palvelee operatiivista toimintaa ja on samalla mahdollisimman verotehokas. Huomioon otetaan sekä sijoitus- ja omistusajan että mahdollisen hankitun kohteen myynti tulevaisuudessa.


Verostrukturoinnin yleisimmät tavoitteet:

 • Hankinnan / myynnin rakenne (osake- vai liiketoimintakauppa)
 • Sijoitusvaiheen verokustannusten minimointi esim. varainsiirtoverot
 • Omistusvaiheen efektiivisen veroasteen optimointi esim. hankintavelan korkokulujen vähennyskelpoisuus
 • Liiketoiminnan voittojen kotiutuksen verokustannuksen minimointi
 • Suunnitellun rakenteen tulee olla riittävän vaivattomasti perustettavissa ja rakennetta tulee voida muuttaa tarvittaessa ilman merkittäviä veroseuraamuksia

Veromallinnus

Mallintamalla tulevat verokustannukset etukäteen voidaan täydentää liiketoiminnallisia ennusteita, tunnistaa verokulujen vaikutukset käyttöpääomaan sekä analysoida kokonaisuutena yritysjärjestelyn tavoitteiden toteumista veronäkökulmasta.

 

Yritysjärjestelyn yhteydessä on tärkeää, että yrityskaupan rahoituksessa ja itse yritysjärjestelyn jälkeen syntyvä uusi yritysrakenne toimii mahdollisimman verotehokkaasti.


Rahavirtojen mallinnus

Tyypillisessä yritysjärjestelyssä on tavanomaista mallintaa hankinnan rahoituksen oikea-aikainen saapuminen oikealle taholle oikeaan aikaan (funds flow model).


KPMG:n rahavirtamallilla voidaan tuottaa tavanomaisten hankinnan vaihesuunnitelman, kassavirtamallin ja maksuohjeiden lisäksi kirjanpitokirjaukset ja taseet per yritysjärjestelyyn osallistuva yhtiö. Täten yritysjärjestelyn rahavirroista saadaan tarkempi kuva ja voidaan esittää tarkempi kuva esimerkiksi rahoittajille yritysjärjestelyn vaatimasta rahoitustarpeesta yhtiötasolla.

Verokoulutukset

Feature image
Järjestämme räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia tarpeidenne mukaan.

Saamiamme tunnustuksia

Acquisition International Tax Awards 2014

 • Corporate Tax Advisory Firm of the Year


Finland Tax Firm of the Year

 • Finland Tax Firm of the Year

 

Finnish M&A Tax Advisory and Corporate Tax Firm of the Year

 • Finnish M&A Tax Advisory Firm of the Year
 • Finnish Corporate Tax Firm of the Year

 

 

Best Advisor of Real Estate Taxation Services – Finland

 • Best Advisor of Real Estate Taxation Services – Finland

Best Real Estate Investment Advisory Firm

 • Best Real Estate Advisory Firm
 • Leading Firm - Transfer Pricing 
  International Tax Review
 • Leading Firm - Tax
  International Tax Review