Suomi

Verotarkastukset ja kansainvälinen riidanratkaisu 

Avustamme verotarkastukseen valmistautumisessa sekä tarkastuksen aikana tarvittavien selvitysten ja vastineiden laadinnassa. Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta verotarkastuksista ja niissä esiin tulevista siirtohinnoittelukysymyksistä. Tarjoamme asiakkaillemme tuoretta tietoa siitä, mitä dokumentointia yrityksen siirtohinnoittelun puolustaminen edellyttää.

Varaudu verotarkastuksen riskeihin etukäteen

Yritysten on syytä kiinnittää huomiota verotarkastukseen valmistautumiseen. Huolellisesti laaditun siirtohinnoitteludokumentoinnin lisäksi kannattaa varmistaa, että konsernin sisäisiä liiketapahtumia koskeva asiakirjat ja sopimukset on laadittu, pidetty ajan tasalla ja arkistoitu hyvin.

 

Verotarkastukset vaativat aikaisempaa enemmän työtä yrityksiltä, ja voivat johtaa raskaisiin veroseuraamuksiin, mikäli yrityksen soveltamia siirtohintoja ei hyväksytä markkinaehtoisiksi. Verotarkastuksen riskeihin voi varautua jo etukäteen huolellisella dokumentoinnilla ja mahdollisesti ennakkoratkaisulla tai ennakkohinnoittelusopimuksella. Tarkastuksen aikana yritykseltä saatetaan edellyttää hyvin seikkaperäistä todistusaineistoa. Tästä huolimatta yritys voi joutua hakemaan tarkastuksen jälkeen muutosta kotimaassa tai kansainvälisesti.

 

Ajankohtaisia kysymyksiä verotarkastuksissa ovat esimerkiksi konsernin sisäiset palveluveloitukset, aineettoman omaisuuden käytöstä perityt korvaukset, rahoitustapahtumat sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelytilanteisiin liittyvä siirtohinnoittelu. Verotarkastajat ovat toisinaan myös kokonaan sivuuttaneet yrityksen soveltaman toimintamallin.

Muutoksenhaku verotarkastuksen päätöksiin

Siirtohintojen markkinaehtoisuutta tukevasta todistusaineistosta huolimatta verotarkastus saattaa johtaa verotettavan tulon oikaisemiseen yrityksen vahingoksi. Tällöin yritys joutuu harkitsemaan hakeeko se muutosta kotimaassa oikaisulautakunnasta ja tarvittaessa hallinto-oikeudesta, vai kansainvälisellä prosessilla. Asiantuntijamme avustavat yritykselle tarjolla olevien vaihtoehtojen arvioinnissa sekä muutoksenhaussa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.


Mikäli yritys katsoo parhaaksi hakea muutosta kotimaassa, avustamme oikaisuvaatimusten ja valitusten laatimisessa. Kokemuksemme avulla pystymme perustelemaan yrityksen näkökohdat mahdollisimman selkeästi ja osuvasti.

Ota yhteyttä

Eric Sandelin

Eric Sandelin

Tax Partner

020 760 3693

Sanna Laaksonen

Sanna Laaksonen

Tax Senior Manager

020 760 3417

Kahdenkertaisen verotuksen korjaaminen

Mikäli siirtohinnoittelua koskeva oikaisu verotettavaan tuloon jää voimaan, yritys kärsii kahdenkertaisesta verotuksesta, ellei konsernin sisäisen liiketapahtuman toisena osapuolena olevassa konserniyhtiössä tehdä vastakkaissuuntaista korjausta.

 

Verovelvollinen voi kotimaisten muutoksenhakukeinojen lisäksi turvautua tiettyihin kansainvälisiin keinoihin kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi, kuten keskinäiseen sopimusmenettelyyn (niin sanottu MAP-prosessi). KPMG:n asiantuntijat avustavat yritystä MAP-prosessin kaikissa vaiheissa.

Ennakkoratkaisuhakemukset ja -sopimukset

Siirtohinnoittelua koskevat erimielisyydet veroviranomaisten kanssa on mahdollista välttää hakemalla jo ennakkoon vahvistus siirtohintojen hyväksyttävyydelle. Tämä voi tapahtua hakemalla kansallisesti ennakkoratkaisu, tai kahden tai usemman maan veroviranomaisia sitova ennakkohinnoittelusopimus (niin sanottu APA-sopimus). 

 

Avustamme yrityksiä tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon valinnassa, tarvittavien asiakirjojen laadinnassa sekä neuvotteluissa veroviranomaisten kanssa.

Miten voimme auttaa?

  • Verotarkastukseen valmistautuminen 
  • Verotarkastuksen selvitysten ja vastineiden laadinta
  • Muutoksenhaku verotarkastuksen päätöksiin
  • MAP-prosesseissa avustaminen
  • Ennakkoratkaisuhakemukset ja -sopimukset (APA-sopimukset)