Suomi

Siirtohinnoitteludokumentaatio 

Avustamme yrityksiä siirtohinnoittelun dokumentointitarpeen arvioinnissa ja dokumentoinnin laatimisessa. Laadimme dokumentointeja tehokkaasti sekä pienille että suurille konserneille yhteistyössä kansainvälisen KPMG-verkostomme asiantuntijoiden kanssa.

 

Seuraamme kansainvälistä säädöskehitystä, joten asiakkaamme saavat aina ajankohtaisia säännöksiä vastaavan dokumentoinnin.

Huolellisesti laadittu dokumentointi on paras keino puolustaa siirtohintojen oikeellisuutta

Siirtohinnoitteludokumentointi on yksityiskohtainen selvitys yrityksen liiketoiminnasta ja siirtohinnoista. Dokumentoinnin tarkoitus on antaa riittävät tiedot siirtohintojen markkinaehtoisuuden arvioimiseksi, ja edellytys siirtohinnoitteludokumentoinnin esittämisestä veroviranomaisille perustuu yleensä lakiin tai vastaavaan säännökseen. Yrityksen kannalta dokumentoinnin laatiminen saattaa olla työlästä, mutta huolellisesti laadittu dokumentointi on yrityksen paras keino puolustaa siirtohintojensa oikeellisuutta.

 

Siirtohinnoitteludokumentoinnin sisältövaatimukset, laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuvat pitkälti kyseessä olevan valtion siirtohinnoittelusäännöksistä. Yhteistä eri valtioiden säännöksille on, että ne perustuvat OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin ja Europpaan Unionin jäsenvaltioissa EU:n siirtohinnoittelufoorumin suosituksiin. 

Laiminlyönnit voivat johtaa rahalliseen sanktioon sekä yrityksen aseman heikentymiseen esimerkiksi verotarkastuksen yhteydessä.


KPMG:n siirtohinnoitteluasiantuntijoilla on runsaasti kokemusta laajojen dokumentointiprojektien toteuttamisesta.

Ota yhteyttä

Sanna Laaksonen

Sanna Laaksonen

Tax Partner

020 760 3417

Suvi Vasenius

Suvi Vasenius

Tax Manager

020 760 3241

Dokumentoinnin tehokas ylläpito

Siirtohinnoitteludokumentoinnin tehokas ylläpito kannattaa ottaa huomioon jo dokumentointia laadittaessa. Tämä pienentää ylläpidosta aiheutuvaa työmäärää ja kustannuksia tulevaisuudessa.

 

Laadimme siirtohinnoitteludokumentoinnit siten, että niiden ylläpito ei edellytä tarpeetonta työtä. Samalla pidämme huolen siitä, että dokumentoinnin sisältö on johdonmukainen ja laadukas.

Dokumentoinnin ylläpidon ulkoistaminen

Halutessaan yritys voi myös ulkoistaa konserniyhtiöiden siirtohinnoitteludokumentointien ylläpidon meille. Tällöin huolehdimme siitä, että yrityksellä on aina ajoissa päivitetty, paikalliset vaatimukset täyttävä siirtohinnoitteludokumentointi käytettävissään.