Suomi

Rahoitustransaktiot 

Tarjoamme asiakkaillemme joustavia ratkaisuja konsernin sisäisten rahoitustransaktioiden siirtohinnoittelun suunnitteluun ja dokumentointiin. Lisäksi avustamme rahoitustransaktioihin liittyvien siirtohinnoittelukiistojen ratkaisussa.

Yleisimpiä konsernin sisäisiä rahoitusliiketoimia ovat mm. lainat, talletukset, konsernitilisopimukset (cash pooling), takuujärjestelyt sekä suojausinstrumentit.

Hyvä suunnittelu pienentää veroriskiä

Konsernin sisäiset rahoitustransaktiot tulee suunnitella niin, että hinnoittelu ja pääomarakenne ovat linjassa sekä markkinaehtoperiaatteen että paikallisten lakien ja säännösten kanssa. Lisäksi on huomioitava mm. paikalliset korkomenojen vähennysoikeuteen liittyvät rajoitukset, sekä mahdolliset alikapitalisointisäännökset.

 

Hyvä ennakkosuunnittelu pienentää hinnoitteluun ja pääomarakenteeseen liittyvää veroriskiä sekä vähentää siirtohinnoittelun dokumentointiin liittyvää työtä.


Konsernin sisäisten rahoitustransaktioiden volyymit ja niiden siirtohinnoitteluun liittyvät riskit ovat usein suuria. Rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelukysymykset ovat yksi Suomen verottajan määrittelemistä siirtohinnoitteluverotarkastusten painopistealueista.

Konsernin sisäiset lainat

Konsernin sisäisten lainojen hinnoittelussa on tärkeää huomioida erillisyhtiöperiaate. Tällöin lainaa ottavan yhtiön luottokelpoisuudella on huomattava vaikutus markkinaehtoisen korkotason arvioimisessa.


Lainojen osalta on syytä kiinnittää huomiota markkinaehtoisen hinnoittelun lisäksi myös pääomarakenteeseen. Suomessa verottaja voi puuttua korkomenojen vähennysoikeuteen sekä siirtohinnoittelu- ja verokiertosäännösten perusteella, että korkovähennysoikeutta rajoittavien säännösten kautta, jotka ovat ensimmäistä kertaa voimassa vuoden 2014 verotusta arvioitaessa.

 

KPMG:n siirtohinnoittelutiimi toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijoidemme kanssa korkojen vähennysoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, joten asiakkaamme hyötyvät laajasta osaamisestamme ja kokemuksestamme.

Ota yhteyttä

Riika Jaakkola

Riika Jaakkola

Advisory Senior Manager

020 760 3654

Mikko Palmu

Mikko Palmu

Advisory Partner

020 760 3405

Siirtohinnoittelutiimiimme kuuluu sekä verotuksen että rahoituksen asiantuntijoita. Näin voimme varmistaa, että rahoitustransaktioiden siirtohinnoitteluun liittyvät erityispiirteet otetaan huomioon ja myös eksoottisemmat rahoitusinstrumentit analysoidaan oikein.

Miten voimme auttaa?

  • Rahoitustransaktioiden siirtohinnoittelun suunnittelu ja dokumentointi
  • Luottokelpoisuuden analysointi sekä luottoluokitusmallien rakentaminen, niin yksittäisten yhtiöitten ja lainojen kuin koko konsernin osalta
  • Markkinaehtoisen korkotason analysointi konsernin sisäisissä liiketoimissa käytetyille instrumenteille
  • Lainojen vertailuanalyysit
  • Siirtohinnoittelukiistoissa avustaminen

Corporate Finance

KPMG tarjoaa kattavat Corporate Finance -palvelut tueksi yritysjärjestelyihin ja arvonmäärityksiin.

Verokoulutukset

Feature image
Järjestämme räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia tarpeidenne mukaan.