Suomi

Operatiivinen siirtohinnoittelu 

Avustamme toimivan siirtohinnoittelupolitiikan laatimisessa ja löydämme käytännölliset ratkaisut konkreettisiin siirtohinnoitteluongelmiin.

Operatiivinen liiketoiminta ja verotuksen markkinaehtoperiaatteet

Kansainvälisesti toimivan konsernin on suunniteltava siirtohintansa siten, että ne vastaavat paitsi operatiivisen liiketoiminnan tarpeita myös verotuksen edellyttämää markkinaehtoperiaatetta. Tähän sisältyy monia haasteita niin operatiivisen ja juridisen organisaation mahdollisista eroista ja tietojärjestelmien vaatimuksista johtuen.

 

Siirtohinnoittelupolitiikan laatiminen ohjeeksi konsernin henkilökunnalle ja tarkoituksenmukaisten seurantajärjestelmien soveltaminen auttavat haasteeseen vastaamisessa.


Yritys voi asettaa siirtohintansa parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta operatiivisten siirtohintojen suunnittelu ja asettaminen on syytä tehdä alun alkaen siten, että se johtaa verotuksen kannalta markkinaehtoiseen lopputulokseen. Tällöin voidaan parhaiten välttää ongelmat siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimisessa ja verotarkastuksessa.

Siirtohinnoittelupolitiikka yhdenmukaistaa käytäntöjä

Yrityksen siirtohinnoittelua koskevat periaatteet voidaan koota siirtohinnoittelupolitiikkaan, joka on yrityksen henkilökunnalle suunnattu ohje siitä, miten siirtohinnat konsernissa asetetaan. Hyvin laadittu siirtohinnoittelupolitiikka yhdenmukaistaa käytäntöjä konsernissa, säästää liiketoimintapäätöksiä tekevien henkilöiden aikaa ja varmistaa siirtohintojen markkinaehtoisuuden.

Tarkoituksenmukaiset seurantajärjestelmät

Monissa maissa veroviranomaiset pyrkivät lisäämään verovelvollisten verotietojen ajantasaista seuraamista. Tämä edellyttää yritysten näkökulmasta soveltuvia seurantajärjestelmiä, joilla varmistetaan, että yrityksen keskeisten konsernin sisäisten liiketapahtumien hinnoittelu on jatkuvasti markkinaehtoista, ja että tietojärjestelmät tukevat markkinaehtoista siirtohinnoittelua.

Ota yhteyttä

Eric Sandelin

Eric Sandelin

Tax Partner

020 760 3693

KPMG asiantuntijoilla on laaja kokemus siirtohintojen suunnitteluun liittyvistä ongelmista. Ymmärrämme tietojärjestelmien asettamat haasteet siirtohinnoittelulle, operatiivisen ja juridisen organisaation erot ja myös siirtohintojen vaikutuksen yritysten kannustinjärjestelmiin.