Suomi

Siirtohinnoittelu 

Räätälöimme siirtohinnoittelupalvelumme asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisumme ovat verotehokkaita ja pienentävät veroriskejä. Pidämme myös tärkeänä, että ratkaisut vastaavat asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksia. Asiantuntijoillamme on laaja ja pitkäaikainen kokemus lähes kaikilla toimialoilla toimivien asiakkaiden avustamisesta.

Siirtohinnoittelu on keskeinen osa jokaisen kansainvälisen konsernin liiketoimintaa. Konserniyhtiöt tekevät siirtohinnoittelua koskevia ratkaisuja aina käydessään kauppaa keskenään. Veroviranomaiset kiinnittävät siirtohinnoitteluun runsaasti huomiota verotarkastusten yhteydessä, koska siirtohinnoittelulla on ratkaiseva vaikutus konsernin voittojen jakautumiseen eri yhtiöiden ja eri valtioiden kesken. Tämän vuoksi yritykset ovatkin velvollisia noudattamaan markkinaehtoperiaatetta konsernin sisäisessä kaupassa.

 

Markkinaehtoisen hinnan asettaminen ei aina ole yksinkertaista. Mikäli hintaa ei perustella huolellisesti, on riski, että veroviranomaiset jälkeenpäin kyseenalaistavat siirtohinnan markkinaehtoisuuden. Suomessa siirtohinnoittelukysymykset ovat tällä hetkellä korostuneet verotarkastuksissa sekä myös julkisessa keskustelussa. Verotuskäytäntö kehittyy voimakkaasti, eivätkä yritykset voi luottaa siihen, että aikaisemmin hyväksytyt käytännöt hyväksyttäisiin myös tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Eric Sandelin

Eric Sandelin

Tax Partner

020 760 3693

Sanna Laaksonen

Sanna Laaksonen

Tax Partner

020 760 3417

Siirtohinnoitteluryhmämme on toimiva sekoitus sekä verotuksen että rahoituksen asiantuntijoita. Meiltä löytyy erityisosaamista esimerkiksi rahoitustransaktioihin, vertailuanalyyseihin, arvonmäärityksiin ja kansainvälisiin riidanratkaisuihin liittyen. Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä KPMG:n maailmanlaajuisen siirtohinnoitteluasiantuntijoiden verkoston kanssa.

 

Verotarkastukset ja kansainvälinen riidanratkaisu

Avustamme verotarkastukseen valmistaumisessa sekä tarkastuksen aikana tarvittavien selvitysten ja vastineiden laadinnassa.

Siirtohinnoitteludokumentaatio

Autamme yrityksiä siirtohinnoittelun dokumentointitarpeen arvioinnissa ja dokumentoinnin laatimisessa.

Vertailuanalyysit ja arvonmääritykset

Avustamme yrityksiä arvonmääritysten ja vertailuanalyysien tekemisessä.

Rahoitustransaktiot

Tuemme rahoitustransaktioiden siirtohinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Operatiivinen siirtohinnoittelu

Avustamme toimivan siirtohinnoittelupolitiikkan laatimisessa.

Konsernin arvoketjun hallinta ja verotus

Avustamme konsernin arvoketjun hallintaan ja verotukseen liittyvissä asioissa.