Suomi

Valmennukset 

Valmennamme yrityksen henkilöstöä kansainvälisiin tilanteisiin. Valmennusten tavoitteena on tehostaa yksilön tai tiimin toimintaa monikulttuurisessa ympäristössä ja ulkomaantyössä. Tarjoamme erityyppisiä valmennuksia myös uuteen kohdemaahan sopeutumisen tukemiseksi.

Valmennus tukee komennuksen tavoitteiden toteutumista

Tarjoamme valmennuksia sekä ulkomaantyöhön lähteville että sieltä palaaville henkilöille. Hyvin suunnitellulla ulkomaankomennusvalmennuksella varmistetaan se, että työntekijällä on realistiset odotukset komennuksesta ja edistetään siten ulkomaankomennuksen tavoitteiden toteutumista ja hyötyä yrityksen näkökulmasta.

 

Paluuvalmennus auttaa sopeutumisessa takaisin kotimaahan ulkomaantyöskentelyjakson jälkeen. Valmennuksemme räätälöidään komennukselle lähtevän tai sieltä palaavan henkilön tilanteeseen ja taustaan sopivaksi kokonaisuudeksi.

 

Lisäksi tarjoamme valmennuksia monikulttuurisissa tiimeissä toimiville henkilöille sekä HR-päälliköille ja -johtajille. Monikulttuurisuusvalmennuksemme antavat työkaluja monikulttuurisessa tiimissä työskentelyyn kulttuurierot huomioiden ja edistävät sitä kautta yrityksen tavoitteiden ja strategian toteutumista.

Ota yhteyttä

Annika Sandblom

Annika Sandblom

Tax Senior Manager

020 760 3261

  Valmennuspalveluihimme kuuluvat muun muassa:

  Ulkomaantyön valmennukset

 • Valmiina ulkomaankomennukselle -valmennus tukee ulkomaantyössä onnistumista sekä nostaa esiin kysymykset omasta ja perheen sopeutumisesta vieraaseen kulttuuriin sekä antaa alustavia eväitä myös paluun suunnitteluun.
 • Kohdemaavalmennuksessa (asuminen ja työskentely kohdemaassa) keskitytään kohdemaan kulttuuriin ja asetetaan realistinen kuva lähtijälle siitä, minkälaista asuminen ja työskentely kohdemaassa on, sekä annetaan käytännön vinkkejä. Meillä on kokemusta yli 50 eri maan valmennuksista, esim. Kiina, Intia, USA, Suomi.
 • Paluuvalmennus - Ulkomaankomennukselta paluu on usein haastava tilanne. Järjestämme paluuta tukevia valmennuksia ja workshopeja ulkomaankomennukselta palaaville henkilöille sekä heidän perheilleen. Paluuvalmennukset ja workshopit räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.
 • Ulkomaantyön osa-alueet -valmennuksen kohderyhmänä on yrityksen HR. Valmennukset räätälöidään tarpeen mukaan ja niissä käsitellään muun muassa verotukseen, sosiaaliturvaan, työlupiin, asettautumiseen, sopeutumiseen, monikulttuurisuuteen ja paluuseen liittyviä aiheita.

Monikulttuurisuus-valmennukset

Monikulttuurisuuteen liittyvät valmennukset tukevat ja tehostavat monikulttuuristen tiimien työskentelyä. Hyödynnämme koulutuksissa myös MBTI®-menetelmää (Myers Briggs Type Indicator)

 

Monikulttuurisuus-valmennuksia ovat esimerkiksi: 

 • Työskentely monikulttuurisessa tiimissä
 • Työskentely intialaisten kanssa, työskentely kiinalaisten kanssa
 • Työskentely monikulttuurisessa tiimissä ja MBTI® (Myers Briggs Type Indicator)