Suomi

Ulkomaankomennukset 

Tuemme asiakkaitamme ulkomaankomennuksen koko elinkaaren ajan. Autamme ulkomaankomennuspolitiikan ja -prosessin sekä yksittäisten komennusten suunnittelussa. Tarjoamme myös kokonaisvaltaiset ulkomaankomennuksen toteutus- ja ulkoistuspalvelut.

Ulkomaankomennuksiin liittyy monia yksityskohtia, joista tulee huolehtia. Huomioitavaksi tulee niin koti- kuin kohdemaankin lainsäädäntö. Onnistuneen komennuksen perustana on toimiva ulkomaankomennuspolitiikka ja selkeä prosessi, joka määrittelee komennusten ehdot, pelisäännöt sekä vastuut.

 

Räätälöimme ulkomaankomennuksiin liittyvät palvelut asiakaskohtaisesti. Laajimmillaan voimme hoitaa ulkomaankomennusten hallinnoinnin ja toteutuksen kokonaisuudessaan. Meillä on pitkä kokemus myös yksittäisten komennusten suunnittelussa ja pystymme tukemaan yritystä esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilöä ollaan lähettämässä yritykselle uuteen ja vieraaseen kohdemaahan.

Ulkomaankomennuspolitiikan ja prosessin suunnittelu

Ulkomaankomennuspolitiikan ja prosessin suunnittelu, jossa yhdessä yrityksen kanssa rakennamme yrityksen strategiaa tukevan ulkomaankomennuksen. Tuemme tarpeen mukaan palkanmäärittelyssä tai kompensaatiorakenteen suunnittelussa sekä komennussopimuksen laadinnassa. Teknologiaratkaisumme tukevat prosessia ja helpottavat yhteistyötä ja tiedonkulkua yrityksen ja KPMG:n välillä.

Yksittäisen komennuksen suunnittelu

Avustamme ja tuemme yrityksiä tilanteissa, jossa ulkomaankomennus suuntautuu uuteen kohdemaahan tai komennuksia yrityksessä on vain harvakseltaan. Selvitämme mm. verotukseen, työnantajavelvoitteisiin ja työlupakäytäntöihin liittyvät kysymykset. Tarvittaessa laadimme komennussopimuksen ja tuemme komennuksen ehtojen suunnittelussa.

Ota yhteyttä

Antti Eerola

Antti Eerola

Tax Partner

020 760 3391

Paula Holmström

Paula Holmström

Tax Partner

020 760 3710

Ulkomaankomennuksen toteutus- ja ulkoistuspalveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • Komennussopimukset ja verolaskelmat: Laadimme ja käymme läpi sopimukset komennuslaisen kanssa sekä laadimme verolaskelmat komennuksen aikana maksettavan palkan määrittämistä varten.
  • Verotukitapaamiset ja veroilmoitukset: Käymme läpi ulkomaankomennuksen vaikutukset koti- ja kohdemaan verotukseen ja laadimme komennuksen aikaiset veroilmoitukset koti- ja kohdemaassa.
  • Työluvat ja rekisteröinnit: Selvitämme työntekijän ja hänen perheenjäsentensä työ- ja oleskelulupien tarpeet sekä teemme tarvittavat hakemukset sekä Suomeen että ulkomaille suuntautuvissa komennuksissa. Arvioimme oikean työ- ja oleskelulupakategorian, hoidamme tarvittavat viranomaisrekisteröinnit, dokumenttien laillistamisen ja viisumihakemukset. Hoidamme myös sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvät rekisteröinnit.
  • Asettautumispalvelut: Palveluihimme voi sisältyä esimerkiksi kohdekaupunkiin ja siellä asumiseen liittyvä tutustumispäivä, asunnon etsintä, vuokrasopimuksen ja liitännäissopimusten hoitaminen (sähkö, internet, puhelin) sekä lasten koulu- ja päiväkotipaikkoihin liittyvät järjestelyt komennukselle lähtevän henkilön tarpeiden mukaan.
  • Valmennukset: Uuteen kohdemaahan sopeutumisen tukemiseksi järjestämme myös eri tyyppisiä valmennuksia. Valmennuksemme räätälöidään komennukselle lähtijälle ja palaajalle kuhunkin tilanteeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi.

 

Kaikki ulkomaankomennuksiin liittyvät palvelumme toteutamme sekä Suomesta lähteviin että Suomeen tuleviin komennuksiin liittyen. KPMG:n kansainvälisen verkoston tuella toteutamme palveluita myös kolmansien maiden välisissä komennuksissa.


Räätälöimme yrityksille koulutuskokonaisuuksia, joissa voidaan käsitellä niin verotusta ja sosiaaliturvaa kun työlupiin, asettautumiseen tai prosesseihin liittyviä asioita.

Global Assignment Policies and Practices 2013 -tutkimus

Global Assignment Policies and Practices 2013 -tutkimus

KPMG:n tekemän kansainvälisen tutkimuksen mukaan valtaosa yrityksistä ei seuraa ulkomaankomennusten kustannuksia tai komennuksista saatavia hyötyjä.

Verokoulutukset

Feature image
Järjestämme räätälöityjä vero- ja lakiaiheisia koulutustilaisuuksia tarpeidenne mukaan.