Suomi

Palkitseminen 

Tarjoamme täyden tuen koko henkilöstön ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja kartoitustyölle. Meillä on laaja kokemus verotuksellisesti houkuttelevien ja työntekijöitä motivoivien kannustinjärjestelmien toteutuksesta ja suunnittelusta niin kansainvälisille pörssiyhtiöille kuin kotimaisille perheyrityksille.

Kannusta, sitouta, motivoi

Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on yksi yrityksen menestyksen tärkeimmistä avaintekijöistä ja siksi kannustavan palkitsemiskokonaisuuden suunnitteluun on syytä panostaa.

 

KPMG:n tarjoaa laajat henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemiseen ja sitouttamiseen liittyvät palvelut. Autamme niin palkitsemisen kokonaisuuksien suunnittelussa kuin ylimmän johdon palkitsemisessa ja sitouttamisessa. Järjestelmien kokonaisvaltaisen suunnittelun lisäksi avustamme mielellämme myös yksittäisissä esimerkiksi verotusta tai arvonmääritystä koskevissa kysymyksissä.

 

Asiantuntemuksemme kattaa sekä rahapohjaisiin (tulospalkkiot jne.) että osakepohjaisiin instrumentteihin (osakepalkkiot, työsuhdeoptiot, henkilöstöanti jne.) liittyvät vaihtoehdot ja lähdemme suunnittelutyössä liikkeelle aina kunkin yrityksen strategisista tavoitteista ja tarpeista.


Viime vuosina olemme toteuttaneet lukuisia kannustinjärjestelmiä yrityksille, jotka edustavat eri kokoluokkia ja tarpeita. Kokemuksemme koostuu eri liiketoiminta-alojen monikansallisista yrityksistä pienempiin johtajavetoisiin yrityksiin.

Ota yhteyttä

Anna-Leena Rautajuuri

Anna-Leena Rautajuuri

Tax Senior Manager

020 760 3995

Ota yhteyttä

Marjo Westergård

Marjo Westergård

Legal Manager

020 760 3955

Paula Holmström

Paula Holmström

Tax Partner

020 760 3710

Kattava tietämyksemme verotuksesta, arvon määrittämisestä, kirjanpidosta ja kannustinjärjestelmien suunnittelusta on syy siihen, miksi olemme menestyneet kannustinjärjestelmien toteutuksessa ja niihin liittyvissä selvityksissä ja ohjeistuksissa. KPMG:n kansainvälinen verkosto mahdollistaa eri maiden lainsäädäntöön liittyvien haasteiden selvittämisen ja yhteensovittamisen.

Miten voimme auttaa?

 • Yrityksen tilanteen ja tarpeiden kartoitus
 • Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu
 • Verotukseen ja kirjanpitoon (ml. IFRS) liittyvät selvitykset ja ohjeistukset kotimaisissa ja kansainvälisissä tilanteissa
 • Ennakkoperintään ja työnantajavelvoitteisiin liittyvä neuvonta
 • Tarvittavien sopimusten ym. dokumenttien laatiminen
 • Työoikeuteen liittyvä neuvonta
 • Arvonmääritys ja järjestelmän taloudellinen mallintaminen
 • Yritysjärjestelyihin liittyvät palkitsemis- ja sitouttamiskysymykset
 • Veroilmoituksiin liittyvät palvelut
 • Projektinhallinta ja päätöksentekoprosessissa avustaminen
 • Järjestelmän seuranta ja raportointi
 • Järjestelmän vaikuttavuuden arviointi ja analyysi
 • Koulutusten järjestäminen