Suomi

Henkilöverotus ja sosiaaliturva 

Tarjoamme kaikkia kotimaiseen sekä kansainväliseen henkilöverotukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä asiantuntijapalveluita niin yritys- kuin henkilöasiakkaille.

 

Neuvomme suunniteltavan toimenpiteen verovaikutuksissa ja pohdimme eri vaihtoehtojen sopivuutta. Avustamme mahdollisen ennakkoratkaisun hakemisessa ja hoidamme eri tilanteisiin liittyvien raportointivelvoitteiden täyttämisen oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla.

Säännösten yhteensovittaminen haastavaa

Henkilöverotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Kansainvälisen työskentelyn verotukseen vaikuttavat sekä kunkin valtion sisäinen verolainsäädäntö että kansainväliset verosopimukset. Säännösten yhteensovittaminen voi olla haastavaa. Avustamme asiakkaitamme kaikissa kansainvälisen ja kotimaisen henkilöverotuksen kysymyksissä.


Myös puhtaasti kotimaisissa tilanteissa verokysymykset ovat usein monimutkaisia. Haastavuutta niiden hallintaan tuovat verolainsäädännön muutokset. Työmatkojen erityispiirteet ja matkakorvaukset voivat aiheuttaa kysymyksiä, kuten myös eri etujen ja palkanerien sekä pääomatulojen verokohtelu.

Kattavat palvelut myös yksityishenkilöille

Tarjoamme kattavat henkilöverotuksen palvelut myös yksityishenkilöille. Avustamme veroilmoituksen laatimisessa ja valmistelemme erilaiset valitukset ja hakemukset. Tarjoamme lisäksi sijoittamiseen sekä ulkomaille muuttoon liittyvää veroneuvontaa.

Ota yhteyttä

Anna-Leena Rautajuuri

Anna-Leena Rautajuuri

Tax Senior Manager

020 760 3995

Ota yhteyttä

Paula Holmström

Paula Holmström

Tax Partner

020 760 3710

Eläke- ja sosiaaliturvakysymykset ovat oma erityisalueensa. Neuvomme asiakkaitamme kotimaisissa ja kansainvälisissä eläke- ja sosiaaliturvakysymyksissä sekä laadimme esimerkiksi kansainväliseen työskentelyyn liittyvät sosiaaliturvahakemukset.


Asiantuntijamme auttavat myös perintö- ja lahjaverotuksen kysymyksissä koskivatpa ne sitten kotimaisia tai kansainvälisiä tilanteita.

 

Kansainvälisen verkostomme avulla eri maihin liittyvät verokysymykset ja velvoitteet saadaan selvitettyä tehokkaasti.