Suomi

Erityistarkastukset ja insolvenssipalvelut 

KPMG on luotettava ja riippumaton kumppani insolvenssitilanteissa. Suoritamme erityistarkastuksia ja laadimme muita selvityksiä yhteistyössä pesänhoitajan, saneerauksen selvittäjän, yhtiön johdon tai velkojien kanssa.

KPMG:n maantieteellisesti kattava toimipaikkaverkosto ja käytettävissä olevat toimialakohtaiset erityisosaajat mahdollistavat laaja-alaisesti erilaiset toimeksiannot. Kansainvälisissä tilanteissa ovat käytettävissä KPMG-verkoston globaalit yhteydet. Asiantuntemuksemme kattaa monipuolisesti erilaiset erityistarkastus- ja insolvenssitilanteet sekä väärinkäytösten tutkimiseen liittyvät tilanteet.

 

Erityistarkastuspalveluihimme kuuluvat

  • konkurssivelallisten erityistarkastukset konkurssipesän tai konkurssiasiamiehen toimiston toimeksiannosta
  • yrityssaneerausprosessin aloitusvaiheeseen kuuluvien tilintarkastajan selvitysten laadinta
  • yrityssaneerausmenettelyssä olevien yhtiöiden erityistarkastukset
  • saneerausaikaista tulosta ja taloudellista asemaa koskevat tarkastukset ja selvitykset
  • saneerausohjelmaa noudattavien yritysten tilintarkastukset
  • konkurssipesien kirjanpidon ja hallinnon tarkastukset
  • osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain mukaiset sekä muihin yhteisö- ja erityislakeihin liittyvät erityiset tarkastukset ja selvitykset
  • muut kohdeyritysten talous- ja hallintoasioita koskevat erityistarkastukset ja -selvitykset

 

Ota yhteyttä

Timo Markkola

Timo Markkola

Audit Director, KHT, KLT, LKV

020 760 3280

Toimeksiannon painopistealueet ovat määriteltävissä tapauskohtaisesti

Toimeksiannon aloitusvaiheessa käydään toimeksiantajan kanssa keskustelu, jonka perustella määritellään toimeksiannon painopistealueet. Insolvenssiasioihin erikoistuneet KPMG:n kokeneet asiantuntijat noudattavat KPMG:n systemaattisia toimintatapoja ja laadunvarmistusta, joilla mahdollistetaan toimeksiantajalle selkeät ja luotettavat raportit päätöksentekoa ja jatkotoimenpiteitä varten.

 

Yhteystiedot

KPMG:n toimipaikat
Toimimme Suomessa 20 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.