Suomi

Maksuvalmiuden turvaaminen 

Tiedätkö organisaatiosi tulevaisuuden rahoitustarpeet?

Yhä epävarmempi toimintaympäristö ja toisaalta rahoituslaitosten kiristyvän sääntelyn myötä kallistuva rahoitus asettavat paineita maksuvalmiustarpeen tehokkaalle suunnittelulle.

On entistä tärkeämpää tietää tarkasti lyhyen tähtäimen kassatilanne, kuin organisaation rahavirrat pidemmällä tähtäimellä tulevien rahoitustarpeiden tunnistamiseksi hyvissä ajoin. Tämä mahdollistaa rahoituksen hankinnan suunnittelun käynnistämisen riittävän aikaisin, ja samalla myös eri rahoituslähteiden tehokkaan kartoituksen.

 

Riittävän aikaisin toimiessaan organisaatio voi hyödyntää monia eri rahoitustapoja; niin pääoman vapauttamista omasta toiminnasta esimerkiksi käyttöpääoman hallintaa tehostamalla kuin mahdollisiin perinteisistä pankkilainoista poikkeavien instrumenttien liikkeeseenlaskuun.

 

Lähes poikkeuksetta liiketoiminnan edustajilla on tarpeellinen tieto organisaation maksuvalmiuden ennustamiseksi. Tyypillisesti yksi kompastuskivi tehokkaan rahavirran ennustamisen aikaansaamiseksi onkin joko se, ettei liiketoiminnalle ole osattu perustella säännöllisen ennusteprosessin tuomia hyötyjä, tai sitten organisaatiosta puuttuu konsernin kattavat työvälineet prosessia tukemaan.

 

KPMG auttaa eri vaiheissa koko organisaation kattavien maksuvalmiuden turvaavien ratkaisuiden, ml. työvälineiden, määrittämisessä ja toimeenpanossa, koskevat nämä sitten rahavirran ennustamista tai muita maksuvalmiuden turvaamisen toimenpiteitä käyttöpääoman tehostamisesta rahoitusneuvotteluiden tukeen.

 

Kokeneet konsulttimme osaavat varmasti auttaa suunnittelussa ja toteutuksessa!

Ota yhteyttä

Erik Renfors

Erik Renfors

Director

020 760 3837

  Esimerkkejä konkreettisista asiakkaita hyödyttävistä lopputuloksista

   

  • Maksuvalmiuden turvaamisen periaatteet ja työohjeet
  • Konkreettiset prosessikuvaukset esimerkiksi rahavirran ennustamiselle ja maksuvalmiuden hallinnalle
  • Optimaalinen tehtävien organisointi, roolit, vastuut ja toimenkuvat
  • Työvälineet rahavirran ennustamisen tueksi niin lyhyellä kuin pidemmällä tähtäimellä
  • Rahoitussuunnittelun työvälineet
  • Tämän hetkisestä maksuvalmiudesta ja pääomankäytön tehokkuudesta sekä ennustetusta maksuvalmiudesta kertovat raportit
  • Menetelmät rahavirran suunnittelun kytkemiseksi osaksi organisaation johtamisjärjestelmää