Suomi

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta  

KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa asiakkailleen systemaattisen lähestymistavan organisaation riskienhallinnan kehittämiseen ja riskien tunnistamiseen ja arviointiin. Lisäksi KPMG tarjoaa erityisosaamista eri riskialueiden analysointiin ja ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen.


KPMG Governance, Risk and Compliance (GRC) tarjoaa organisaatioiden hallituksille, tarkastusvaliokunnille sekä toimivalle johdolle näkökulmia ja menetelmiä hyvän johtamis- ja  hallintojärjestelmän, sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämiselle. Malli kokoaa yhteen eri varmennustoiminnot ja niiden päätehtävät, joka tehostaa yhteistyötä ja poistaa päällekkäisyyksiä.

Ota yhteyttä

Harri Leppiniemi

Harri Leppiniemi

Advisory Manager, CIA, CCSA, CRMA

020 760 3570

Johanna Juska

Johanna Juska

Advisory Manager

020 760 3546

Hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance)

 • KPMG GRC lähestymistapa tarjoaa asiakkailleen menetelmän arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisesti organisaation johtamis-ja hallintojärjestelmää auttamalla 
       • Säilyttämään liiketoiminnan arvon
       • Tehostamaan hallintoa ja prosesseja
       • Näkemään toiminnan keskeiset alueet vähentämällä siiloutumista 
       • Arvioimaan liiketoiminnan prosesseja strategisesta näkökulmasta

Riskienhallintapolitiikan ja strategian laadinta

 • Organisaation riskien hallintotavan taustalla olevan politiikan määrittäminen
 • Riskienhallintaprosessien valinta organisaation koon ja rakenteen mukaisesti
 • Riskien mittaaminen sekä niiden todennäköisyyden ja vaikuttavuuden määrittäminen
 • Valittujen riskienhallintakeinojen vaikuttavuuden seuranta ja raportointi

Riskien kartoittaminen kokonaisvaltaisesti

 • Ylemmällä tasolla olevien strategisten riskien havaitseminen
 • Päivittäisellä tasolla olevien operatiiviset riskit havaitseminen
 • Toimintaan liittyvien taloudellisten riskien huomioonottaminen
 • Toimialalla vaikuttavien lainsäädännöllisten riskien vaikutus organisaation toimintaan ja velvollisuuksiin

Muita palveluitamme

 • Erityisriskialueiden konsultointi ja hallintakeinojen kehittäminen
 • Riskienhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta organisaation tarpeet huomioiden
 • Riskienhallinnan raportoinnin ja mittareiden kehittäminen tarpeiden mukaan
 • Riskienhallinnan koulutus johdolle ja koko henkilöstölle