Suomi

IT-johtaminen ja -hallinnointi sekä IT-tarkastus 

KPMG:n IT-johtaminen ja -hallinnointi sekä IT-tarkastus -palvelut tukevat organisaatioiden ylintä johtoa arvioimaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevaa IT-hallintoa sekä arvioimaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

Minna Hynninen

Minna Hynninen

Advisory Manager, CISA

020 760 3582

Ota yhteyttä

Anneli Grönfors-Kallio

Anneli Grönfors-Kallio

Advisory Director, CIA

020 760 3697

  IT-toimintojen kehittäminen - IT Governance

  • Tietohallinnon nykytilan arviointi ja kehityskohteiden huomioiminen
  • Hyvän tietohallintotavan kehittäminen (IT Governance) organisaation tarpeet huomioiden
  • Tietojärjestelmäinfrastruktuurin muutoksiin liittyvän määrittelyn ja neuvonnan tarjoaminen
  • Kansainvälisten Cobit ja ITIL -viitekehysten hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä

  Tietoturvallisuuden auditoinnit

  • Hallinnollisen tietoturvallisuuteen liittyvät auditoinnit
  • Tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvät auditoinnit 
  • Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitteluun ja toipumissuunnitteluun liittyvät auditoinnit

  Ulkoistettujen palveluiden auditoinnit

  • IT-käyttöpalvelut
  • Pilvipalvelut
  • Järjestelmien kehittäminen ja ylläpito
  • Taloushallinnon palvelut - palvelukeskukset

  IT-auditoinnit ja varmennus

  • Tietoturvastandardien auditoinnit
  • Järjestelmäkontrollien tarkastukset
  • Käyttöoikeuksien hallinta
  • Tiedon oikeellisuuden ja eheyden varmistavat kontrollit
  • Toiminnan tehokkuuden varmistavat IT kontrollit

  Tietojärjestelmien auditoinnit

  • IT kontrollien auditoinnit sisäisen valvonnan näkökulmasta jo implementoidussa järjestelmässä tai ennen tuotantovaihetta
  • Järjestelmäkontrollien kuvaus IT hankkeen vaativuusmäärittelyvaiheessa