Suomi

Forensic-palvelut 

KPMG:n Forensic-palvelut auttavat organisaatioita ehkäisemään riskejä sekä havaitsemaan tilanteita, joissa on olemassa riski taloudelliseen tappioon ja sidosryhmien luottamuksen menettämiseen.

Onko organisaatiosi varautunut väärinkäytöksiin tai sopimusriitoihin ja niistä aiheutuviin taloudellisiin tappioihin?

 

Väärinkäytöksestä, erimielisyydestä, erilaisista sopimustulkinnoista tai viranomaismääräyksistä - tai niiden noudattamatta jättämisestä - aiheutuvat riskit voivat syntyä yllättäen. Lisämenetyksiä voi aiheutua, jos väärinkäytös tapahtuu ulkomailla, vieraassa ympäristössä kaukana pääkonttorista eikä tilanteisiin ole varauduttu, jolloin tilanne ei enää ole organisaation hallinnassa.

 

Palvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

Väärinkäytösriskien hallinta

Autamme organisaatioita tunnistamaan väärinkäytösriskit ja arvioimme väärinkäytöksiä ehkäisevien prosessien tehokkuutta. Autamme kehittämään toimia väärinkäytösten torjumiseksi.

Taloudellisiin erimielisyyksiin liittyvät palvelut

Tarjoamme taloudellisia erimielisyyksiä ehkäiseviä palveluja ja autamme ratkaisemaan niitä. Voimme arvioida mahdollisen vahingon määrää ja analysoida laskentatoimeen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi yrityskaupan jälkeen syntyneessä kauppahintaoikaisukiistassa. Toimimme osapuolten välillä riippumattomana asiantuntijana, jotta erimielisyys saadaan ratkaistua.

Väärinkäytösselvitykset

Voimme auttaa taloudellisten väärinkäytösepäilyjen selvittämisessä maailmanlaajuisesti. Valituilla menetelmillä ja työkaluilla voimme auttaa selvittämään monimutkaisia tapahtumaketjuja ja epäiltyjen tapahtumien kulkua. Vilpilliseen taloudelliseen raportointiin tai varojen väärinkäyttöön liittyvien selvityksien tavoitteena on tutkia, ovatko epäilyt oikeita. Tämän lisäksi autamme määrittelemään taloudellisen menetyksen määrän.

Ota yhteyttä

Jyri Tarvainen

Jyri Tarvainen

Advisory Senior Manager, KHT

020 760 3387

Sopimuksiin perustuvien liikesuhteiden hallinta (ml. aineettomat oikeudet)

Monia liikesuhteita määrittelevät monimutkaiset sopimukset, joiden vastuut ja velvoitteet eivät aina ole riittävän selvästi määriteltyjä. Jos luottaa pelkästään toisen sopimusosapuolen raportointiin, voi riskiksi muodostua tulomenetykset ja kustannusten kasvu.

 

Voimme auttaa asiakaitamme suorittamalla sopimuksissa usein olevan tarkastuspykälän mukaisen tarkastuksen. Riippumattomana kolmantena osapuolena tukeudumme faktoihin selvittääksemme, ovatko osapuolet noudattaneet sopimuksen taloudellisia ehtoja.

 

Näihin palveluihin kuuluvat myös Software License Audits/Reviews sekä Software Asset Management -toimeksiannot.

Taustojen selvitys

Odottamattomia tappioita syntyy usein siksi, että organisaatioilla ei ole riittäviä taustatietoja liiketoimintakumppaneiden taustoista ja historiasta. Toisena sopimusosapuolena voivat olla esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, alihankkijat, agentit tai yhteisyrityksen toinen osapuoli. Voimme auttaa kokoamaan ja analysoimaan tietoa, jotta organisaatio saa käsityksen toisen osapuolen taustoista, maineesta ja rehellisyydestä.

Säännösten ja määräysten noudattaminen (compliance)

Palveluihimme kuuluu muun muassa rahanpesun sekä lahjonnan ja korruption vastainen toiminta. Autamme organisaatioita arvioimaan ja kehittämään rahanpesua ja korruptiota ehkäiseviä prosesseja (ml. US Foreign Corrupt Practices Act & UK Bribery Act). Tarjoamme myös näihin liittyvää koulutusta.