Suomi

Yritysvastuu 

Vastuullisuus toiminnassamme pohjautuu maailmanlaajuisesti yhteisiin arvoihimme ja on kaiken toimintamme perusta. Omalla toimialueellaan kukin KPMG-ketjuun kuuluva yritys tekee yhteistyötä paikallisten yritysten, hallitusten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

KPMG yritysvastuu

KPMG-ketjun jäsenyritykset ovat sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen. Aloitteen tavoitteena on edistää yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

 

Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Tämä asettaa vaatimuksia myös meille. Voimme toteuttaa tehtäväämme ainoastaan asettamalla vastuullisuuden toimintamme perustaksi. 

 

Suomessa tarkastelemme vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitämme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja eri sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuusstrategiassamme tarkastelemme tätä toimintaa neljän eri osa-alueen kautta.

 

Asiantuntija

Liiketoimintamme kautta mandaattimme on valvoa yhteiskunnassamme toimivien organisaatioiden toimintaa siten, että näiden taloudellinen raportointi ja toiminta on lakien ja muiden ohjeiden mukaista. Tätä toteutamme tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluidemme kautta. 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Liiketoimintamme kautta tunnemme laajalti maailman ja kotimaan talouden tapahtumat. Tältä pohjalta haluamme nostaa yleiseen keskusteluun ajankohtaisia ja oleellisia teemoja. Olemme aktiivisesti mukana oman toimialamme kehittämisessä alan yhdistysten ja järjestöjen kautta.

 

Vastuullinen työnantaja

Liiketoimintamme perustuu henkilöstömme osaamiseen. Työnantajana tuemme henkilöstömme hyvinvointia sekä osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä. Rakennamme siltoja alamme tulevaisuuden osaajiin tekemällä yhteistyötä eri alojen yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijayhdistysten kanssa.

 

Ympäristön vaalija

Tavoitteenamme on minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Samalla haluamme kannustaa henkilöstöämme ympäristöystävällisiin päätöksiin omassa elämässään.

KPMG Global Corporate Citizenship

KPMG Global Corporate Citizenship
Lue lisää siitä, miten KPMG omalla panoksellaan edesauttaa löytämään kestäviä ratkaisuja meitä ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Finnish Business & Society ry

Finnish Business & Society ry
KPMG on Finnish Business & Society ry:n perustajajäseniä. FiBS on yritysverkosto, jonka tarkoituksena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yritystoimintaa Suomessa.

FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum

KPMG on FINSIF-jäsenyritys. Finland’s Sustainable Investment Forum edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä