Suomi

Organisaatio 

KPMG Oy Ab on KPMG Internationalin jäsenyritys. KPMG International on Sveitsissä rekisteröity osuuskunta, jonka jäseniä kaikki KPMG-verkostoon kuuluvat yritykset ovat. Jokainen jäsenyritys on juridisesti itsenäinen ja erillinen yhteisö.
KPMG laskuvarjohyppääjät

KPMG toimii maailmanlaajuisesti 155 maassa noin 162 000 asiantuntijan voimin. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 800 henkilöä 22 paikkakunnalla.

 

Omistus ja osakkaat

 

Yhtiöjärjestyksemme mukaisesti ja toimialalle tyypillisesti kaikki KPMG Oy Ab:n osakkaat työskentelevät yrityksessä ja ovat aktiivisesti mukana sen jokapäiväisessä toiminnassa. Osakkaat määräävät yhtiön omistajina konsernin kehityksen suunnan.

 

Hallitus ja johtoryhmä

 

Yhtiöjärjestyksemme mukaisesti yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, johon kuuluu 4 - 8 jäsentä. Jäsenistä yli 2/3 sekä puheenjohtajan on oltava yhtiössä työskenteleviä KHT-tilintarkastajia. Hallituksen puheenjohtajana toimii Sixten Nyman.

 

Konsernin toimitusjohtajana toimii Raija-Leena Hankonen apunaan johtoryhmä, jonka jäseninä ovat palvelualueiden vastuulliset johtajat, asiakkuuksista vastaava johtaja, henkilöstöjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja.

 

Lisätietoja KPMG:n organisaatiosta sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomessa kerromme KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomuksessa.

 

Toimialapohjainen lähestymistapa

 

Asiantuntemuksemme perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja vankkaan toimialaosaamiseen.

 

Toimialapohjaisuus KPMG:n maailmanlaajuisessa toiminnassa merkitsee, että tunnemme asiakasorganisaatioidemme erityispiirteet ja ymmärrämme heidän tarpeensa. Kutakin asiakassegmenttiä ja/tai yksittäistä asiakasorganisaatiota varten kootuissa palvelutiimeissä työskentelevät asiantuntijamme ovat perehtyneitä juuri kyseisen toimialan erityispiirteisiin, sitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin sekä alan kehitykseen ja haasteisiin niin kotimaassa kuin globaaleillakin markkinoilla.

 

Toimintatapamme ja laatustandardimme noudattavat KPMG:n kansainvälisiä vaatimuksia, joissa etusijalla ovat riippumattomuus ja luottamuksellisuus. Yhtenäiset toimintatavat turvaavat sen, että asiakkaalle tehty työ toteutetaan samoin periaattein kaikkialla, missä KPMG toimii.

Yhteystiedot

KPMG:n toimipaikat
Toimimme Suomessa 23 eri paikkakunnalla, lähellä asiakastamme.

KPMG Oy Ab:n vuosikertomus

Läpinäkyvyyskertomus

Julkaisemme toiminnastamme vuosittaisen läpinäkyvyyskertomuksen, jossa kuvataan hallinto- ja ohjausjärjestelmämme sekä toimintamme laadunvarmistuksen ja riippumattomuuden valvonnan perusperiaatteet.